Communicating in Trying Times

Rafał Kuś

Abstrakt

Nancy Snow, Nicholas J. Cull (eds.): Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge 2020, 528 pp.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.