„Dla was jest pismo nasze”. O periodyku Głos Siemianowicki (1936–1937)

Jarosław Dobrzycki

Abstrakt

“Our periodical is for you”. About the journal Głos Siemianowicki (1936–1937)

The article aims to present a short history of the magazine Głos Siemianowicki. It was a local newspaper published in Siemianowice Śląskie in the years 1936–1937. On its pages, attempts were made to combat the discrimination of the inhabitants of Siemianowice or the harassment of people of Silesian origin. In addition to local topics, the periodical also provided information about important events, both domestic and foreign. The research method used in this article is the analysis of sources, based on a comprehensive study of the available material.

STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu przedstawienie krótkiej historii pisma Głos Siemianowicki. Była to gazeta lokalna wydawana na terenie Siemianowic Śląskich w latach 1936–1937. Na jej łamach starano się walczyć z przejawami dyskryminacji mieszkańców Siemianowic czy szykanowania ludzi pochodzenia śląskiego. Oprócz tematyki lokalnej periodyk dostarczał także informacji o ważnych wydarzeniach w kraju i za granicą. Zastosowaną metodą badawczą w niniejszym artykule jest analiza źródeł, oparta na całościowym przestudiowaniu dostępnego materiału.

Słowa kluczowe: media lokalne, prasa lokalna w XX wieku, prasa przedwojenna, Siemianowice Śląskie, Głos Siemianowicki, local media, local press in 20th century, pre-war press
References

Dobrzycki J. (2018). „Wolne Siemianowice” jako przykład tabloidyzacji periodyku lokalnego. Rocznik Prasoznawczy, nr XII, s. 151–167.

Dobrzycki J. (2015). Z dziejów „Gazety Siemianowickiej”. Rocznik Prasoznawczy, nr IX, s. 93–109.

Długajczyk E. (1990). Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939. Katowice.

Janeczek Z. (1993). Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic. Katowice.

Janeczek Z. (2002). Z dziejów siemianowickiej prasy i obyczajów. Siemianowicki Rocznik Muzealny, nr 1, s. 57–73.

Morawski W., Szawłowska Sz. (2006). Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku. Warszawa.

Artykuły prasowe

Atak chłopców krwawo odparty bagnetami (1937). Głos Siemianowicki, nr 14 (17.02).

A w Hiszpanii?? (1936). Głos Siemianowicki, nr 2 (3.12).

Bitwa narodów pod Madrytem. 15 000 poległych nad rz. Jarama (1937). Głos Siemianowicki, nr 15 (20.02).

Bitwa pod Marbella. Powstańcy przełamują opór czerwonych (1937). Głos Siemianowicki, nr 7 (23.01).

Blokada portów hiszpańskich (czerwonych-rządowych) przez okręty Wojennych Niemiec??? (1937). Głos Siemianowicki, nr 2 (6.01).

Brak węgla w… Polsce (1937). Głos Siemianowicki, nr 11 (6.02).

Dziwne stanowisko miejscowych lekarzy weterynarii wobec akcji pomocy zimowej (1936). Głos Siemianowicki, nr 8 (25.12).

Generalna ofensywa na Madryt. Cały front w ogniu (1937). Głos Siemianowicki, nr 20 (10.03).

Gminy Michałkowice i Bytków otrzymają komunikację z Siemianowicami (1937). Głos Siemianowicki, nr 11 (6.02).

Górnicy kopalni Siemianowice w obronie rodaka (1936). Głos Siemianowicki, nr 7 (20.12).

Kupcy i Rzemieślnicy czytajcie! Trzeba dbać o łatwe i dogodne połączenie okolicy z naszym miastem (1937). Głos Siemianowicki, nr 8 (27.01).

Lekceważenie sobie obywateli (1937). Głos Siemianowicki, nr 19 (6.03).

Madryt dogorywa. Ostatnie dni Almerii (1937). Głos Siemianowicki, nr 13 (13.02).

Malaga zdobyta przez powstańców (1937). Głos Siemianowicki, nr 12 (10.02).

Mobilizacja „opozycji” w Sejmie przeciw premierowi i wicepremierowi spotkała się z kontrofensywą premiera (1936). Głos Siemianowicki, nr 3 (6.12).

Możliwość wojny z Francją. (1937). Głos Siemianowicki, nr 3 (10.01).

Niemcy anektują Poznańskie, Pomorze, Śląsk i Gdańsk na swych mapach przeznaczonych dla propagandy w Ameryce (1936). Głos Siemianowicki, nr 4 (10.12).

Niemcy uparcie zaliczają Poznań do… Niemiec (1936). Głos Siemianowicki, nr 5 (13.12).

Nowy Rok przyniesie Siemianowicom lepszą przyszłość (1936). Głos Siemianowicki, nr 1 (29.11).

Opanowanie drożyzny najważniejszym zagadnieniem polityki gospodarczej w r. 1937 (1937). Głos Siemianowicki, nr 17 (27.02).

Prawdziwa konsolidacja narodowa albo zwycięstwo frontu ludowego (1937). Głos Siemianowicki, nr 19 (6.03).

Rozpaczliwe kontrataki „czerwonych” na przedpolu Guadalajary (1937). Głos Siemianowicki, nr 22 (17.03).

Wadliwa komunikacja autobusów na linii Siemianowice – Katowice (1937). Głos Siemianowicki, nr 17 (27.02).

Szwajcaria żyje pod groźbą niebezpieczeństwa niemieckiego (1937). Głos Siemianowicki, nr 1 (3.01).

To już więcej jak bezczelność (1937). Głos Siemianowicki, nr 18 (3.03).

Wojna jest nieunikniona. Niemcy przygotowują piorunującą ofensywę na granice sąsiadów (1936). Głos Siemianowicki, nr 6 (17.12).

Wywiad podatkowy (1936). Głos Siemianowicki, nr 6 (17.12).

Zapowiedziana obniżka rent (1936). Głos Siemianowicki, nr 4 (10.12).

Zbrodnie „czerwonych” bohaterów. Statystyka wymordowanych księży w Hiszpanii (1937). Głos Siemianowicki, nr 10 (3.02).

Z Pomocy zimowej w naszym mieście (1936). Głos Siemianowicki, nr 7 (20.12).

Z serca do serca. Pierwsze słowa do Czytelnika (1936). Głos Siemianowicki, nr 1 (29.11).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.