Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ponadczasowość teorii reportażu literackiego według Ryszarda Kapuścińskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 9-22
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.002.15332

Bez Kischa, Wańkowicza i de Saint-Exupéry’ego . Wielcy nieobecni w biografii Ryszarda Kapuścińskiego w 15. rocznicę śmierci, 90. urodzin i 60. debiutu „Buszem po polsku”

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 23-44
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.003.15333

Egon Erwin Kisch znowu górą. Wstęp do rozważań nad reportażem postmodernistycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 45-58
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.004.15334

Od prasowego odcinka do snapa. Nowe wymiary cykliczności polskiego reportażu

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 59-74
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.005.15335

Non-fiction w piśmie o modzie? Wariantywność form reportażowych w Vogue Polska

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 75-94
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.006.15336

Reportaż literacki jako „lustro przechadzające się po gościńcu”? Barbary Demick „Światu nie mamy czego zazdrościć”

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 95-110
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.007.15337

Z życia naukowego

Brytyjski fact-checking. Jen Birks: „Fact-Checking Journalism and Political Argumentation. A British Perspective”. Palgrave Pivot, Cham 2019, s. 111.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 111-114
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.008.15338

Media w służbie miasta i jego mieszkańców. Jacek Mikucki: „Media w smart city. Berlin i Warszawa”. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, s. 308.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 115-119
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.009.15339

Polskie dziennikarstwo wojenne – kompleksowe ujęcie interdyscyplinarnego tematu. Zbigniew Bednarek: „Polskie dziennikarstwo wojenne. Twórcy, gatunki, konflikty zbrojne i polityka międzynarodowa”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 500.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 121-123
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.010.15340

Przewodnik pisania o Innym. Magdalena Horodecka: „Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego”. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2020, s. 304.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 1 (249), s. 125-127
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.011.15341

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.