Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Asocjacja negatywizmu i personalizacji jako narzędzie  komunikowania politycznego podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 27–44
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.014.15605

Holo Politics. Wstęp do analizy mediów immersyjnych  w komunikowaniu politycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 45–62
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.015.15606

Sposoby komunikacji uczelni w czasie pandemii COVID-19

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 63–79
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.016.15607

Communication and Cinema: A Comparative Analysis of Videocalls and Telecommunication in Film Works Before and During the Pandemic

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 81–91
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.017.15608

Religijni nieumarli. O nowej konceptualizacji wampiryzmu w przestrzeni medialnej (na przykładzie serialu „Nocna msza” Mike’a Flanagana)

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 93–108
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.018.15609

Z problemów aktualnych

Wojna na wschodzie Ukrainy (2014‒2017) w ukraińskim i polskim  reportażu wojennym na przykładzie reportaży literackich Artema Czecha i Pawła Pieniążka

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 2 (250), s. 11–26
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.013.15604

Z życia naukowego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.