Międzynarodowa konferencja naukowa „Media a polityka w Europie XX i XXI wieku”, Warszawa, 17.11.2021

Rafał Opulski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.