Zmiana percepcji rzeczywistości, czyli o „aplikatyzacji” słów kilka. Michał R. Wiśniewski: Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, s. 240

Tomasz Łysoń

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.