Dezinformacja i fake news, czyli współczesne zjawiska komunikacyjne w oczach UNESCO.  Cherilyn Ireton, Julie Posetti (red.): Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. UNESCO, Paris 2018, s. 128.

Anna Świszcz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.