Orientacja i synteza. Paweł Kuca: Prasa drukowana w regionie podkarpackim. Od czasów galicyjskich po współczesność. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2021, s. 350.

Wojciech Furman

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.