Zeszyty Prasoznawcze,2022, Tom 65, Numer 3 (251)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Małgorzata Winiarska-Brodowska

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Changing Position of the Theatergoer in the Changing Space of Online Performances

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 11-17
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.025.15952

The Joker Myth as Mediated Stereotype in International Media Discourse

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 19-41
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.024.15951

Unsilencing the Home Village: A Discursive-Theoretical Analysis of the Construction of the Rural in Chinese Short Videos

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 43-62
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.027.15954

Opinion in the Mass Print Media of Albania

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 63-72
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.033.15960

Binging – a Fad or a Permanent Change in Media Consumption? A Critical Literature Review

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 73-82
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.028.15955

Lexicon of Media Terms as an Attempt to Synthesize the Knowledge about the Mediasphere of the 21st Century from the Polish Perspective

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 83-95
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.026.15953

Book Reviews

Radio History 101. Gordon Bathgate: Radio Broadcasting: A History of the Airwaves, Barnsley: Pen & Sword History 2020, 224 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 97-98
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.029.15956

Lifting the Curtain on Public Television and TVP in Poland. Agnieszka Węglińska: Public Television in Poland: Political Pressure and Public Service Media in a Post-communist Country, London: Routledge 2021, 141 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 99-102
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.030.15957

The Origins, Evolution and Readaptation of Photography Styles: 1839–2019. Kim Beil: Good Pictures: A History of Popular Photography, Stanford, CA: Stanford University Press, 2020, 323 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 103-105
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.031.15958

Conference Report

The CEECOM 2021 Conference

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 107-110
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.032.15959

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.