Lexicon of Media Terms as an Attempt to Synthesize the Knowledge about the Mediasphere of the 21st Century from the Polish Perspective

Kazimierz Wolny-Zmorzyński,

Ryszard Filas,

Paweł Płaneta

Abstrakt

The article presents the idea of a new “Lexicon of Media Terms” in Poland, showing important reasons for undertaking such a project. The preparation of the “Lexicon” is prompted, on the one hand, by the dynamic development of Polish and global media studies in the 21st century (its institutionalization in many research centers and universities, the development of professional and scientific periodicals, etc.), and on the other hand by the certain gap in Polish publishing market (the last publications of this type were created in the middle of the first decade of this century), and thus at a different stage of development of the mediosphere. Being aware of the availability of multi-volume international publications and online encyclopedias on the publishing market, the authors recognize that the aim of the project is not only to provide a processual and interdisciplinary account of contemporary changes in the mediosphere, but above all – from the Polish perspective, to popularize and highlight the achievements of Polish scholars – media researchers and representatives of related disciplines. “Lexicon” will differ from the previous publications in terms of form – it will include a much larger number of entries (about 3000) and content, entering areas that are new in terms of technology (resulting in an exponential growth of entries related to Internet media and in general – digital media), also covering new phenomena, new research areas and results of achievements of numerous circles of media scholars.

Słowa kluczowe: media studies, mediosphere, lexicon, achievements of Polish media studies
References

Barnouw E., Gerbner G., Schramm W. (eds.) (1989). The International Encyclopedia of Communications, vol. 1–4. New York.

Beliczyński J. (2007). Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej. Kraków.

Chudziński E. (red.). Słownik wiedzy o mediach. Warszawa–Bielsko-Biała.

Darasz W.J. (2007). Terminologia współczesnych mediów. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, pp. 164–166.

Donsbach W. (ed.) (2008). The International Encyclopedia of Communication, 12 Volume Set. Malden, MA.

Donsbach W. (ed.) (2015). The Concise Encyclopedia of Communication. Chichester.

Fras J. (2019). O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, pp. 179–187.

Gierula M., Jachimowski M. (2017). Wpływ Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie na kształtowanie się środowiska medioznawczego w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, pp. 57–69.

Johnston D.H. (ed.) (2003). The Encyclopedia of International Media and Communications. Amsterdam–Boston.

Littlejohn S.W., Foss K.A. (eds.) (2009). Encyclopedia of Communication Theory. Los Angeles.

Maślanka J. (red.) (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.

Mielczarek T. (2021). Medioznawstwo w Polsce. Ludzie – instytucje – nauka. Kielce.

Ogonowska A. (2006). Szkolny słownik mediów elektronicznych. Kraków.

Pisarek W. (1967). Powstaje encyklopedia prasowo-wydawnicza. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, pp. 41–48.

Pisarek W. (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Schement J.R. (ed.) (2002). Encyclopedia of Communication and Information. New York.

Skrzypczak J. (ed.) (1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań.

Sterling Ch.H. (ed.) (2009). Encyclopedia of Journalism. Thousand Oaks, CA.

Watson J., Hill A. (2012). Dictionary of Media and Communication Studies. 8th ed. New York.

World Directory of Mass Communication Researchers (1984). Biblioteka Wiedzy o Prasie, vol. 17. Kraków.

Żbikowska-Migoń A., Skalska-Zlat M. (red.) (2017). Encyklopedia książki, vol. 2. Wrocław.

Żygulski K., Tempski Z. (1976). Dwugłos o encyklopedii. Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, pp. 129–133.