Zeszyty Prasoznawcze,2022, Tom 65, Numer 4 (252)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2022

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego & Autorzy 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Specyfika i ewolucja systemów medialnych państw Hispanoameryki – wybrane aspekty zagadnienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 9-23
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.035.16493

American Media Coverage of the January 6, 2021 Events at the United States Capitol: A Glimpse into the Polarisation of the United States News Media

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 25-35
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.037.16495

A Struggle for Influence. The Conflict Between the Government of Cristina Fernández Kirchner and Grupo Clarín in Argentina

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 37-51
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.036.16494

Literary Cousins of Reservation Dogs : A Comparative Analysis of Works by Louise Erdrich and Sherman Alexie

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 53-65
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.038.16496

Zawód: dziennikarka. O pracy w redakcji czasopisma dla kobiet w filmie „Diabeł ubiera się u Prady” i serialu „Dziewczyny nad wyraz” przez pryzmat pokolenia milenialsów

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 67-82
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.039.16497

Z historii mediów

Fashion Writing in Women’s Magazines of Interwar Poland : Influences of the American Press

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 83-100
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.040.16498

Z życia naukowego

Communicating Online in an Ethical Way. Lilia Duskaeva (ed.): The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication. Routledge. London and New York 2022, 166 pages.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 101-107
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.041.16499

Psychologiczne aspekty mediów. Agnieszka Ogonowska: Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania. Impuls. Kraków 2021, s. 200.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 109-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.042.16500

(Nie) patrz w górę. Realne problemy Amerykanów i odrealnienie amerykańskich mediów. Charlie LeDuff: Shitshow! Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje, przeł. Kaja Gucio. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2021, s. 272.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 113-117
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.044.16599

Scientific Conference “The Contemporary Media 13.Qualitative Journalism”, Lublin, April 27–28, 2022

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 119-122
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.043.16501

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.