(Nie) patrz w górę. Realne problemy Amerykanów i odrealnienie amerykańskich mediów. Charlie LeDuff: Shitshow! Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje, przeł. Kaja Gucio. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2021, s. 272.

Sławomir Doległo

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.