Zeszyty Prasoznawcze,2023, Tom 66, Numer 3 (255), Komunikowanie polityczne, mapowanie pola badawczego

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2023
Redakcja numeru: Agnieszka Walecka ‑Rynduch

Zeszyt pod patronatem Sekcji Komunikowania Politycznego PTKS.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redaktora

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. VII-IX
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.025.18131

Artykuły i rozprawy

Rozwój badań nad komunikowaniem politycznym w Polsce w kontekście światowym

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 11-34
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.026.18132

Tradycja i teraźniejszość – Krakowskie środowisko badaczy  komunikacji politycznej związanych z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 35-60
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.027.18133

Analiza sieci społecznych jako metoda badawcza w polskich studiach nad komunikowaniem politycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 61-76
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.028.18134

Nacjonalistyczny internet. Rekonstrukcja medialnego ekosystemu polskiej skrajnej prawicy w internecie

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 77-102
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.029.18135

Kampania społeczna jako narzędzie rządowego komunikowania kryzysowego w mediach społecznościowych w pierwszym roku pandemii COVID-19 w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 103-125
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.030.18136

Komunikacja medialna Konfederacji Wolność i Niepodległość w czasie kryzysu wewnątrzpartyjnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 127-143
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.031.18137

Twitterowa komunikacja polityczna w kontekście wojny w Ukrainie: analiza porównawcza wpisów Roberta Biedronia i Antoniego Macierewicza

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 145-159
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.032.18138

Macierzyństwo jako temat publikacji i element wizerunków medialnych kobiet świata polityki w wybranych polskich tygodnikach opinii

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 161-176
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.033.18139

Z życia naukowego

Konferencja naukowa Wiedza – Komunikacja – Działanie . Nowa rewolucja komunikacyjna, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 20–21.10.2022 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 177-182
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.034.18140

Konferencja Naukowa Współczesne Media 14. Dziennikarstwo w czasach kryzysów, UMCS, Lublin, 20–21 kwietnia 2023 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 3 (255), s. 183-187
Data publikacji online: 20 września 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.035.18141

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.