Konferencja naukowa Wiedza – Komunikacja – Działanie . Nowa rewolucja komunikacyjna, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 20–21.10.2022 r.

Tomasz Łysoń

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.