Call for Papers: W uniwersum współczesnego reportażu literackiego

W uniwersum współczesnego reportażu literackiego

Przypadająca w 2022 roku piętnasta rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego jest ważną okazją do tego, by przyjrzeć się bliżej najważniejszym przemianom, jakie w tym okresie pojawiły się w poetyce reportażu literackiego, jego recepcji oraz miejscu w uniwersum gatunków dziennikarskich. To jednak także moment, w którym warto z perspektywy czasu spojrzeć raz jeszcze na spuściznę dziennikarską Cesarza reportażu oraz pozostawione przez niego uwagi profesjograficzne, wyznaczające przez wiele lat ramy uprawiania reporterskiego rzemiosła.

Redakcja „Zeszytów Prasoznawczych” – medioznawczego czasopisma naukowego wydawanego w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1960 roku – zaprasza do zgłaszania propozycji oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych, poświęconych współczesnemu reportażowi literackiemu oraz przemianom, jakie zaszły w jego poetyce w XXI wieku. W planowanym na 2022 rok numerze monograficznym czasopisma zatytułowanym W uniwersum współczesnego reportażu literackiegopragniemy podjąć szczególny namysł nad następującymi kwestiami:

·         Jak zmieniała się poetyka, forma i funkcja reportażu literackiego w ostatnich dwóch dekadach? Jakie nowe podgatunki reportażowe wykrystalizowały się bądź zyskały na popularności w tym okresie?

·         W jaki sposób era postprawdy i fake newsów zmieniła sposób postrzegania tego gatunku? Jak zjawiska te oddziałały na warsztat reporterów oraz modele lektury?

·         Jakie miejsce reportaż (literacki, książkowy) zajmuje obecnie na rynku wydawniczym? Czy reporter może dzisiaj myśleć o sobie w kategorii marki? Jak funkcjonują mechanizmy promocji twórczości non-fiction w Polsce i na świecie? Jaki wkład mają w to sami reporterzy?

·         Jak reportaż dostosował się do środowiska mediów cyfrowych? W jakim stopniu gatunek ten podlega procesom konwergencji? W jakim zakresie czerpie z założeń trans-, inter- oraz multimedialności?

·         Jakie są obecnie główne nurty w badaniach nad prozą reportażową w Polsce i na świecie?

·         Czy dzisiaj teoria reportażu wypracowana Ryszarda Kapuścińskiego nadal stanowi źródło inspiracji dla młodszej generacji reporterów? Jak wygląda obecnie recepcja prac Kapuścińskiego w Polsce i za granicą? Jak w przestrzeni przemysłu kulturowego kształtowana jest obecnie pamięć o Kapuścińskim?

Terminy:

  • do 30 IX 2021– prosimy o zgłoszenie tytułu planowanego artykułu oraz przesłanie jego krótkiego streszczenia na adres: edyta.zyrek@uj.edu.pl
     
  • do 30 XI 2021– prosimy o przysłanie gotowego artykułu zredagowanego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w „Zeszytach Prasoznawczych”. Prosimy, by teksty nie przekraczały objętości 40 000 znaków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku PDF dostępnym na stronie internetowej czasopisma: https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/menu/169/
     
  • publikacja numeru monograficznego przewidziana jest w drugiej połowie 2022 roku

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją „Zeszytów Prasoznawczych” (zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl) lub z redaktorką numeru Edytą Żyrek-Horodyską (edyta.zyrek@uj.edu.pl).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.