Brak opłat za publikowanie / No APC

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.


No Article Publishing Charges (APCs).

Journal does not request any article subsmission, review, publication and processing charges.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.