Indeksacja w bazach danych

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International

     EBSCO:  Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

     Biblioteka Nauki

     Proquest Central

     Linguistic Bibliography

 

 
Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

     Google Scholar

     Most Wiedzy

     MIAR

     Sherpa/Romeo

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.