Dla Autorów

Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych oświadcza że przesyłany artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.

Propozycje tekstów (w plikach doc lub docx) prosimy składać poprzez Panel Redakcyjny w systemie OJS (wymaga rejestracji i logowania). UWAGA!: Aby zapewnić pełną anonimizację procesu recenzyjnego, konieczne jest pozbawienie tekstu jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających identyfikację Autora artykułu. Prosimy Autorów, aby sprawdzili np. przypisy pod kątem ewentualnych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu. Prosimy również o usunięcie metadanych z dokumentu. 

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

• Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).

• Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezy, metodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.

• Polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)

• Krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji)

Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera

Szczegółowe zasady redagowania tekstów  (plik do pobrania)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.