Dla Autorów

Uprzejmie prosimy, aby każdy Autor, przesyłając tekst do redakcji "Zeszytów Prasoznawczych", w wiadomości e-mail oświadczył, że załączony artykuł nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany do redakcji innego czasopisma.
 

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Redakcja przyjmuje artykuły o objętości około 40 tys. znaków, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje naukowe.

Propozycje tekstów (w plikach doc lub docx) prosimy przesyłać na adres redakcji: zeszyty.prasoznawcze@uj.edu.pl

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

• Streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu).

• Streszczenie powinno zawierać opis celu badań/ tezy, metodologii i materiału badawczego, krótkie podsumowanie wyników oraz wartości poznawczej artykułu.

• Polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej pięć)

• Krótką informację o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji) – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji)

Każdy tekst zgłaszany do druku w języku innym niż polski powinien być uprzednio przeczytany i poprawiony przez native speakera

Szczegółowe zasady redagowania tekstów  (plik do pobrania)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.