Recenzenci

W latach 2019-2021 artykuły nadesłane do Zeszytów Prasoznawczych recenzowało 155 profesorów i doktorów z ponad 60 polskich i zagranicznych uczelni, instytutów i ośrodków badawczych. 

W gronie recenzentów znaleźli się m.in.:  

1. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2. Dr Izabella Adamczewska-Baranowska, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

3. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4. Valentina Anania, University of Nottingham

5. Dr Justyna Arendarska, Zakład Komunikowania Międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski

6. Dr Fathi Bourmeche, Faculty of Letters and Humanities, University of Sfax, Tunisia

7. Dr Anna Bendrat, Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8. Dr Olga Białek-Szwed, Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9. Dr Monika Białek, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański

10. Dr Bartłomiej Biskup, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

11. Dr hab. Jagoda Bloch, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

12. Dr Radosław Bomba, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

13. Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

14. Dr Karolina Brylska, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

15. Dr Karolina Burno-Kaliszuk, Katedr Dziennikarstwa, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16. Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

17. Prof. David M. Chanatry, Director of the New York Reporting Project at Utica College, USA. David Chanatry is a veteran journalist whose career has spanned television, radio and print. He spent 20 years at NBC News, writing and producing news stories for several programs including NBC Nightly News and The Today Show. His work has also appeared on BBC Radio News; and The World Vision Report, and he has been a contributor to The Washington Post and other publications. He has reported overseas from Kosovo, Albania and the Sudan.

18. Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

19. Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

20. Dr hab. Franciszek Czech, Instytutu Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński

21. Dr hab. Henryk Czubała, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

22. Dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

23. Prof. dr hab. Jacek Dąbała, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24. Dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

25. Dr hab. Izabela Dobosz, emerytowana profesor UJ i UPJPII, sędzia NSA w stanie spoczynku; członek komisji rządowej ds. przygotowania ustawy o prawie prasowym i wydawniczym

26. Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

27. Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

28. Dr Antonina Doroszewska, Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

29. Dr Katarzyna Drąg, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

30. Dr hab. Aneta Duda, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

31. Dr Daniela Dzienniak-Pulina, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski

32. Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

33. Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

34. Dr Kamil Fil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

35. Dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki

36. Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

37. Dr Katarzyna Frukacz, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

38. Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

39. Dr Tomasz Gajowniczek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

40. Dr Ewelina Gajewska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

41. Dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

42. Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Studiów Europejskich, , Uniwersytet Jagielloński

43. Dr hab. Urszula Glensk, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

44. Dr hab. Michał Głowacki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

45. Dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

46. Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

47. Assoc. Prof. Dr. Eglantina Hysa, Epoka University, Albania

48. Dr Oonagh Hayes, Historisches Seminar Department, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Germany

49. Dr Artur Hellich, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

50. Dr hab. Magdalena Horodecka, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

51. Dr Łukasz Iwasiński, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

52. Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

53. Dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

54. Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

55. Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

56. Dr Aleksandra Kalisz, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

57. Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

58. Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak, Katedra Książki i Historii Mediów, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

59. Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

60. Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

61. Dr Jarosław Kinal, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

62. Dr Rafał Klepka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

63. Dr hab. Rafał Kochanowicz, prof. UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

64. Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS

65. Dr Małgorzata Kolankowska, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

66. Dr Sylwia Kołos, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

67. Prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

68. Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

69. Dr Agnieszka Kościuk-Jarosz, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

70. Dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

71. Dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

72. Dr Olga Kurek-Ochmańska, Instytut Analiz Edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

73. Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie

74. Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

75. Dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

76. Dr hab. Aleksandra Leinwand, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Mantueffla PAN

77. Ks. dr hab. Rafał Leśniczak, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

78. Dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

79. Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

80. Dr Bartłomiej Łódzki, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

81. Dr Kamil Łuczaj, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

82. Dr Piotr Łuczuk, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

83. Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

84. Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański

85. Dr Wojciech Maguś, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

86. Dr hab. Joanna Maleszyńska, prof. UAM, Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

87. Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

88. Dr hab. Ewa Maria Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

89. Dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

90. Dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński

91. Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

92. Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

93. Jeffrey A. Miller, Ph.D, Associate Professor of Communication, Utica College, USA

94. Dr Anna Musialik-Chmiel, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

95. Dr hab. Marcin Napiórkowski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

96. Dr hab. Jakub Nowak, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

97. Dr hab. Piotr Nowak, prof. UAM, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

98. Dr Anna Nowakowska-Wierzchoś, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

99. Prof. dr hab. Beata Ociepka, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

100. Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

101. Dr hab. Szymon Ossowski, Prof. UAM, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

102. Dr Katarzyna Ostrowska, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

103. Dr hab. Marcin Piechocki, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

104. Dr Marcin Pielużek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

105. Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

106. Dr hab. Magdalena Piekara, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

107. Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

108. Dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

109. Dr Aleksandra Pohl, Akademia Ignatianum w Krakowie

110. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

111. Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

112. Dr Dominika Popielec, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

113. Dr Ewelina Prażmo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

114. Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

115. Dr Barbara Przywara, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

116. Dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

117. Dr Jakub Rawski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

118. Prof. dr hab. Artur Rejter, Instytut Językoznawstwa. Uniwersytet Śląski w Katowicach

119. Dr Sebastian Rerak, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

120. Prof. Györgyi Rétfalvi, PhD., Head of Communication and Media BA and MA programs at Budapest Metropolitan University, Hungary

121. Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

122. Dr Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

123. Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

124. Dr Marlena Sakowska-Baryła, Społeczna Akademia Nauk

125. Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

126. Dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

127. Dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN

128. Dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

129. Dr Agnieszka Słaby, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

130. Prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

131. Dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

132. Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

133. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL, Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

134. Dr hab. Joanna Szylko-Kwas, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

135. Dr Barbara Szymczak-Maciejczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

136. Dr hab. Adam Szynol, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski

137. Dr Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

138. Dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

139. Professor James William Underhill, English Department of Rouen University, L'université de Rouen Normandie, France.

140. Dr Aleksandra Urzędowska, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

141. Dr Patrick Vaughan, prof. UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński

142. Dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

143. Dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

144. Dr hab. Jacek Wasilewski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

145. Dr hab. Krzysztof Wasilewski, Politechnika Koszalińska

146. Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

147. Dr hab. Monika Worsowicz, prof. UŁ, Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

148. Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Zakład Medioznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

149. Dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

150. Dr Elżbieta Wróbel, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

151. Dr Ryszard Wylecioł, Instytut Językoznawstwa, UŚ

152. Dr Piotr Zańko, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

153. Dr hab. Michał Zaremba, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

154. Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

155. Dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.