Recenzenci

W 2019 roku oraz w pierwszej połowie 2020 roku artykuły nadesłane do Zeszytów Prasoznawczych recenzowało 111 profesorów i doktorów z ponad 50 polskich i zagranicznych uczelni, instytutów i ośrodków badawczych. 

W gronie recenzentów w roku 2019 i 2020 znaleźli się m.in.:

1. Prof. David M. Chanatry,Director of the New York Reporting Project at Utica College, USA. David Chanatry is a veteran journalist whose career has spanned television, radio and print. He spent 20 years at NBC News, writing and producing news stories for several programs including NBC Nightly News and The Today Show. His work has also appeared on BBC Radio News; and The World Vision Report, and he has been a contributor to The Washington Post and other publications. He has reported overseas from Kosovo, Albania and the Sudan.

2. Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

3. Prof. dr hab. Jacek Dąbała, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

4. Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

5. Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6. Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

7. Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

8. Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek,Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

9. Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10. Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

11. Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12. Prof. dr hab. Aleksander Woźny,Zakład Medioznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

13. Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak,Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

15. Dr Justyna Arendarska, Zakład Komunikowania Międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski

16. Dr Bartłomiej Biskup,Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

17. Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

18. Dr Klaudia Cymanow-Sosin,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

19. Dr hab. Henryk Czubała, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

20. Dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

21. Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

22. Dr Katarzyna Drąg, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

23. Dr Daniela Dzienniak-Pulina,Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski

24. Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

25. Dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

26. Dr Katarzyna Frukacz, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

27. Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

28. Dr Ewelina Gajewska,Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

29. Dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

30. Dr hab. Urszula Glensk,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

31. Dr hab. Michał Głowacki,Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

32. Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

33. Dr hab. Magdalena Horodecka, Wydział Filologiczny,Instytut FilologiiPolskiej Uniwersytetu Gdańskiego

34. Dr Aleksandra Kalisz, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

35. Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

36. Dr Jarosław Kinal, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

37. Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS,Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS

38. Dr Małgorzata Kolankowska, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

39. Dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

40. Dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

41. Dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

42. Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie

43. Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW,Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

44. Dr hab. Danuta Lech-Kirstein, prof. UO,Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

45. Dr hab. Aleksandra Leinwand, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Mantueffla PAN

46. Ks. dr hab. Rafał Leśniczak, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

47. dr hab. Iwona Loewe,prof. UŚ Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

48. Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG,Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

49. DrBartłomiej Łódzki, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

50. Dr Piotr Łuczuk, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

51. Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka,Instytut Nauk o Polityce i Administracji,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

52. Dr Wojciech Maguś, Wydział Politologii i Dziennikarstwa,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

53. Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

54. Dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ,Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

55. Jeffrey A. Miller, Ph.D,Associate Professor of Communication, Utica College, USA

56. Dr hab. Marcin Napiórkowski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

57. Dr hab. Jakub Nowak,Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

58. Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ,Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

59. Dr hab. Marcin Piechocki, prof. UAM,Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

60. Dr Marcin Pielużek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UniwersytetuWrocławskiego

61. Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

62. Dr Aleksandra Pohl, Akademia Ignatianum w Krakowie

63. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

64. Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS,Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

65. Dr Dominika Popielec, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

66. Dr Barbara Przywara, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

67. Dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr,Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

68. Prof. Györgyi Rétfalvi, PhD., Head ofCommunicationand Media BA and MA programs at Budapest Metropolitan University, Hungary

69. Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP,Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

70. Dr Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

71. Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG,Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

72. Dr Marlena Sakowska-Baryła,Społeczna Akademia Nauk

73. Dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska,Institut für Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

74. Dr hab.Aleksandra Seklecka, prof. UMK,Instytut Badań Informacji i Komunikacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

75. Dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur,prof. IJP PAN, Instytut Języka Polskiego PAN

76. Dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM,Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

77. Dr Agnieszka Słaby, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

78. Dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ,Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

79. Dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ,Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

80. Dr Patrick Vaughan, prof. UJ, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński

81. Dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

82. Dr hab. Jacek Warchala, prof. UŚ, Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

83. Dr hab. Jacek Wasilewski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

84. Dr hab. Krzysztof Wasilewski,Politechnika Koszalińska

85. Dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

86. Dr hab. Michał Zaremba,Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

87. Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

88. Dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr,Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

89. Dr Oonagh Hayes, Historisches Seminar Department, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Germany

90. Professor James William Underhill, English Department of Rouen University, L'université de Rouen Normandie, France.

91. Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

92. Dr hab. Izabela Dobosz, emerytowana profesor UJ i UPJPII, sędzia NSA w stanie spoczynku; członek komisji rządowej ds. przygotowania ustawy o prawie prasowym i wydawniczym

93. Dr hab. Piotr Nowak, prof. UAM, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

94. Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak, Katedra Książki i Historii Mediów, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

95. Prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

96. Dr hab. Magdalena Piechota, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

97. Dr hab. Ewa Maria Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

98. Prof. dr hab. Beata Ociepka, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

99. Dr Olga Kurek-Ochmańska, Instytut Analiz Edukacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

100. Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

101. Dr Anna Bendrat, Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

102. Dr hab. Jagoda Bloch, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

103. Dr Radosław Bomba, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

104. Dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

105. Dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej,
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

106. Dr Łukasz Iwasiński, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

107. Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

108. Dr hab. Joanna Maleszyńska, prof. UAM, Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

109. Dr hab. Magdalena Piekara, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

110. Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL, Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

111. Dr Piotr Zańko, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.