Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Ireneusz Bobrowski; Jerzy Bralczyk; Agnieszka Cieślikowa; Jacek Dąbała; Tomasz Goban-Klas; Agnieszka Hess; Wojciech Kajtoch; Aleksander Kiklewicz; Jacek Kołodziej; Małgorzata Lisowska-Magdziarz; Tomasz Mielczarek; Lidia Pokrzycka; Teresa Sasińska-Klas; Krzysztof Woźniakowski; Grażyna Wrona

 

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ I WSPÓŁPRACOWNICY

Mihai Coman (Universitatea Bucureşti)

Andreana Eftimowa (Sofijskijat Uniwersitet „Sweti Kliment Ochridski”)

Lutz M. Hagen (Institut für Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Dresden)

Urszula Kolberová (Ostravská Univerzita v Ostravě)

Aleksandr Koroczenskij (Biełgorodskij Gosudarstwiennyj Nacionalnyj Issledowatielskij Uniwiersitiet)

Walentina Kulpina (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa)

Massimo Leone (University of Turin, Italy; University of Shanghai, China)

William H. Melody (University of Technology, Delft)

Györgyi Rétfalvi (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Budapest College of Communication and Business)

Winfried Schulz (Universität Erlangen, Nürnberg)

Benno Signitzer (Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Salzburg)

Slavko Splichal (Univerza v Ljubljani)

Marek Sroka (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Irina Uchwanowa-Szmygowa (Biełorusskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Mińsk)

James William Underhill (Université de Rouen)

Tapio Varis (Tampereen yliopisto – University of Tampere)

Raimar Zeh (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.