Rada naukowa

RADA NAUKOWA

Ireneusz Bobrowski; Jerzy Bralczyk; Agnieszka Cieślikowa; Jacek Dąbała; Marian Gierula; Tomasz Goban-Klas; Agnieszka Hess; Wojciech Kajtoch; Aleksander Kiklewicz; Jacek Kołodziej; Małgorzata Lisowska-Magdziarz; Tomasz Mielczarek; Lidia Pokrzycka; Teresa Sasińska-Klas; Wiesław Sonczyk; Krzysztof Woźniakowski; Grażyna Wrona

 

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ I WSPÓŁPRACOWNICY

Mihai Coman (Universitatea Bucureşti)

Andreana Eftimowa (Sofijskijat Uniwersitet „Sweti Kliment Ochridski”)

Shelton A. Gunaratne (Moorhead State University, Minnesota)

Lutz M. Hagen (Institut für Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Dresden)

Lija P. Jewsiejewa (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa)

Urszula Kolberová (Ostravská Univerzita v Ostravě)

Aleksandr Koroczenskij (Biełgorodskij Gosudarstwiennyj Nacionalnyj Issledowatielskij Uniwiersitiet)

Walentina Kulpina (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa)

Massimo Leone (University of Turin, Italy; University of Shanghai, China)

William H. Melody (University of Technology, Delft)

Györgyi Rétfalvi (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Budapest College of Communication and Business)

Winfried Schulz (Universität Erlangen, Nürnberg)

Benno Signitzer (Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Salzburg)

Slavko Splichal (Univerza v Ljubljani)

Marek Sroka (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Irina Uchwanowa-Szmygowa (Biełorusskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Mińsk)

James William Underhill (Université de Rouen)

Tapio Varis (Tampereen yliopisto – University of Tampere)

Alexandra Viatteau (Université Marne-la-Vallée)

Raimar Zeh (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.