Zespół redakcyjny

Magdalena Hodalska – Redaktor naczelna – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
  https://orcid.org/0000-0001-9620-5913  ; @ magdalena.hodalska@uj.edu.pl,

Ryszard Filas – Zastępca redaktora naczelnego – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
  https://orcid.org/0000-0002-9914-851X ; @  rfilas@poczta.onet.pl,

Edyta Żyrek-Horodyska – Sekretarz redakcji – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
  https://orcid.org/0000-0002-7276-1736 @  edytazytek@wp.pl,

Zbigniew Bajka, Beata Klimkiewicz, Władysław Marek Kolasa, Maria Nowina-Konopka, Paweł Płaneta, Weronika Saran, Agnieszka Szymańska, Weronika Świerczyńska-Głownia, Joshua Tan, Maciej Zweiffel, Rafał Kuś (redaktor statystyczny), Titus Ferenc, Mykaila Young (redaktorzy językowi)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.