Zespół redakcyjny

Magdalena Hodalska (redaktor naczelna, magdalena.hodalska@uj.edu.pl),
Ryszard Filas (zastępca redaktora naczelnego, rfilas@poczta.onet.pl),
Edyta Żyrek-Horodyska (sekretarz redakcji, edytazytek@wp.pl)

Titus Ferenc (redaktor językowy), Mykaila Young (redaktor językowy), Beata Klimkiewicz, Władysław Marek Kolasa, Maria Nowina-Konopka, Paweł Płaneta, Rafał Kuś (redaktor statystyczny), Magdalena Szpunar, Agnieszka Szymańska, Weronika Świerczyńska-Głownia, Maciej Zweiffel.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.