Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

Zeszyty Prasoznawczesą najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Zeszytyprzez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym kierowali wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel oraz Profesor Walery Pisarek, współtwórca polskiego medioznawstwa, który w latach 1991–2012, czyli przez ponad 21 lat, był redaktorem naczelnym pisma.

Bogata tradycja Zeszytów Prasoznawczych to przede wszystkim jego Autorzy. W Zeszytach artykuły publikowali m.in.: Władysław Bartoszewski, Roman Ingarden, Karol Jakubowicz, Krzysztof Kąkolewski, Zenon Klemensiewicz, Jerzy Łojek, Zbigniew Nęcki, Adam Przyboś, Jerzy Putrament, Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Piotr Sztompka, Jerzy Toeplitz, Melchior Wańkowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zygmunt Gostkowski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Tomasz Mielczarek.

Nasz kwartalnik drukował rozprawy luminarzy światowego medioznawstwa, wśród których trzeba wymienić takie znakomitości jak: Johan Galtung, Hamid Mowlana, James Halloran, Kaarle Nordenstreng, Mihai Coman, Hermann Boventer, Ian Connell, Shelton A. Gunaratne, czy Winfried Schulz, Michael Gallagher, Armand Mattelart, Fernand Terrou, John Willings, Luke Uka Uche, Tapio Varis, TamásSzecskö, Tim Walters, Vladimir Holina, Colin Sparks, Slavko Splichal, Hans M. Kepplinger, Lutz M. Hagen i wielu innych znakomitych badaczy, których prace, zyskawszy powszechne uznanie i globalny zasięg, stanowią dziś fundamenty naszej dyscypliny.

 Zeszyty Prasoznawczesą tytułem rozpoznawalnym na świecie, indeksowanym w naukowych bazach o międzynarodowym zasięgu. Od kilkudziesięciu lat cieszą się uznaniem i prestiżem wśród polskich i zagranicznych medioznawców, pracowników mediów i zawodów okołomedialnych oraz wielu pokoleń studentów dziennikarstwa.

Zeszyty Prasoznawczeto także jedno z pierwszych czasopism poświęconych mediom i komunikowaniu, które doczekało się własnej monografii. Książka „Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy”, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety, pokazuje, w jaki sposób wieloletni dorobek Zeszytów Prasoznawczych wpływał na rozwój medioznawstwa w Polsce i na świecie. https://wuj.pl/ksiazka/zeszyty-prasoznawcze-analiza-zawartosci-1957-2012

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl/publication/70624), a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 6 sierpnia 2020

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 9-32
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.019.12090

Artykuły i rozprawy

Metonimia jako narzędzie perswazji (na przykładzie tekstów prasowych)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 33-46
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.020.12091

La Patrie dans la presse française de 2019

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 47-62
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.021.12092

Ramowanie relacji o kryzysach w polskich serwisach plotkarskich

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 63-76
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.022.12093

Kobiecość vs męskość w kreowaniu obrazu Beaty Szydło na okładkach wybranych polskich tygodników opinii w latach 2015–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 77-102
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.023.12094

Materiały

Patriotyzm, homofobia i nietolerancja a wizerunek społeczności LGBT+ w polskich tygodnikach katolickich w kontekście marszów równości w 2019 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 103-120
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.024.12095

Z życia naukowego

Jak politycy widzą media i odwrotnie?

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 121-126
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.025.12096

Pojęcie utworu w systemach prawnych Polski i Francji

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 127-130
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.026.12097

Odszedł Marian Gierula (11.08.1955–21.04.2020)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 131-132
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.027.12098

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.