Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Zeszyty przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym kierowali wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel oraz Profesor Walery Pisarek, współtwórca polskiego medioznawstwa, który w latach 1991–2012, czyli przez ponad 21 lat, był redaktorem naczelnym pisma.

Bogata tradycja Zeszytów Prasoznawczych to przede wszystkim jego Autorzy. W Zeszytach artykuły publikowali m.in.: Władysław Bartoszewski, Roman Ingarden, Karol Jakubowicz, Krzysztof Kąkolewski, Zenon Klemensiewicz, Jerzy Łojek, Zbigniew Nęcki, Adam Przyboś, Jerzy Putrament, Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Piotr Sztompka, Jerzy Toeplitz, Melchior Wańkowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zygmunt Gostkowski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Tomasz Mielczarek.

Nasz kwartalnik drukował rozprawy luminarzy światowego medioznawstwa, wśród których trzeba wymienić takie znakomitości jak: Johan Galtung, Hamid Mowlana, James Halloran, Kaarle Nordenstreng, Mihai Coman, Hermann Boventer, Ian Connell, Shelton A. Gunaratne, czy Winfried Schulz, Michael Gallagher, Armand Mattelart, Fernand Terrou, John Willings, Luke Uka Uche, Tapio Varis, TamásSzecskö, Tim Walters, Vladimir Holina, Colin Sparks, Slavko Splichal, Hans M. Kepplinger, Lutz M. Hagen i wielu innych znakomitych badaczy, których prace, zyskawszy powszechne uznanie i globalny zasięg, stanowią dziś fundamenty naszej dyscypliny.

Zeszyty Prasoznawcze są tytułem rozpoznawalnym na świecie, indeksowanym w naukowych bazach o międzynarodowym zasięgu. Od kilkudziesięciu lat cieszą się uznaniem i prestiżem wśród polskich i zagranicznych medioznawców, pracowników mediów i zawodów okołomedialnych oraz wielu pokoleń studentów dziennikarstwa.

Zeszyty Prasoznawcze to także jedno z pierwszych czasopism poświęconych mediom i komunikowaniu, które doczekało się własnej monografii. Książka „Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy”, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety, pokazuje, w jaki sposób wieloletni dorobek Zeszytów Prasoznawczych wpływał na rozwój medioznawstwa w Polsce i na świecie. https://wuj.pl/ksiazka/zeszyty-prasoznawcze-analiza-zawartosci-1957-2012

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl/publication/70624), a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 28 września 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Changing Position of the Theatergoer in the Changing Space of Online Performances

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 11-17
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.025.15952

The Joker Myth as Mediated Stereotype in International Media Discourse

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 19-41
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.024.15951

Unsilencing the Home Village: A Discursive-Theoretical Analysis of the Construction of the Rural in Chinese Short Videos

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 43-62
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.027.15954

Opinion in the Mass Print Media of Albania

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 63-72
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.033.15960

Binging – a Fad or a Permanent Change in Media Consumption? A Critical Literature Review

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 73-82
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.028.15955

Lexicon of Media Terms as an Attempt to Synthesize the Knowledge about the Mediasphere of the 21st Century from the Polish Perspective

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 83-95
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.026.15953

Book Reviews

Radio History 101. Gordon Bathgate: Radio Broadcasting: A History of the Airwaves, Barnsley: Pen & Sword History 2020, 224 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 97-98
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.029.15956

Lifting the Curtain on Public Television and TVP in Poland. Agnieszka Węglińska: Public Television in Poland: Political Pressure and Public Service Media in a Post-communist Country, London: Routledge 2021, 141 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 99-102
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.030.15957

The Origins, Evolution and Readaptation of Photography Styles: 1839–2019. Kim Beil: Good Pictures: A History of Popular Photography, Stanford, CA: Stanford University Press, 2020, 323 pp.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 103-105
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.031.15958

Conference Report

The CEECOM 2021 Conference

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 3 (251), s. 107-110
Data publikacji online: 28 września 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.032.15959

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.