Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein

„Zoon Politikon” jest recenzowanym interdyscyplinarnym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik interdyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.

Zoon Politikon, 2021, 12/2021

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Emocje w kontekście podróży literackich Andrzeja Stasiuka na Wschód: smutek, strach, nostalgia

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 1-28
Data publikacji online: 23 marca 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.001.13444

Przemiany emocjonalności w procesie rewolucji konsumpcyjnej

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 29-73
Data publikacji online: 16 lipca 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.002.14060

Impossible Emotions: The Ethics of Mourning and Melancholia

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 74-93
Data publikacji online: 15 października 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.004.14427

Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 94-124
Data publikacji online: 18 października 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.003.14426

Percepcja polityczna jako źródło politologiczne: potencjał badawczy. Recenzja książki Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. podejście systemowe”

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 125-132
Data publikacji online: 9 listopada 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.005.14679

Tradycja jako element budowy tożsamości. Przypadek żołnierzy oddziałów Wojsk Specjalnych

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 133-187
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.006.15112

Rocznik interdyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.