Jedna gmina – różne formy mobilności. Recenzja książki Małgorzaty Budyty-Budzyńskiej Islandory i nowowiejscy. Migracje wiejskie na przykładzie mazurskiej gminy Stare Juchy

Anna Wrona

Abstrakt
References

Binder, P, (2014). Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich. Warszawa: IFiS PAN.

GUS (2020). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Łodziński S., Szonert M. (2023). Polityka migracyjna „bez polityki”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016-2022. CMR Working Papers 130/188, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

McKinsey Global Institute (2022). Pixels of Progress: A granular look at human development around the world. https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/Pixels-of-progress-chapter-1. [27.09.2023].

PwC (2019). Raport o polskich metropoliach 2019. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/raport-o-polskich-metropoliach-2019.html. [27.09.2023].

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.