Migracje i mniejszości

Sortuj według

A Polish Ethno-Religion? Some Thoughts on The Baptism of Poland and Contemporary National Identity  

Zoon Politikon, 8/2017, s. 127-139
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.005.9264

How Useful is the Concept of Post-Truth in Analysing Genocide Denial?: Analysis of Online Comments on the Jedwabne Massacre

Zoon Politikon, 8/2017, s. 141-182
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.006.9265

Mniejszość białoruska w Polsce – dwanaście lat po przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  

Zoon Politikon, 8/2017, s. 231-250
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.009.9268

Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii

Zoon Politikon, 8/2017, s. 251-273
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.010.9269

Wokół demokracji

Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji

Zoon Politikon, 8/2017, s. 9-32
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.001.9260

Władza i media. Dyskurs polityczny wokół mediów publicznych w Polsce

Zoon Politikon, 8/2017, s. 33-60
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.002.9261

Zaufanie do władz publicznych. Efekt zaklinania deszczu a instytucjonalizacja nieufności

Zoon Politikon, 8/2017, s. 61-86
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.003.9262

Inne

Hipertrofia polityki pamięci w III RP i jej konsekwencje od roku 2015

Zoon Politikon, 8/2017, s. 87-125
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.004.9263

Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich

Zoon Politikon, 8/2017, s. 207-230
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.008.9267

Chiński model transformacji i rozwoju w posocjalistycznej Azji Południowo-Wschodniej

Zoon Politikon, 8/2017, s. 275-311
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.011.9270

Międzynarodowa reakcja na powstanie tzw. Państwa Islamskiego

Zoon Politikon, 8/2017, s. 313-338
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.012.9271

Debiuty

Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie

Zoon Politikon, 8/2017, s. 183-205
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.007.9266

Debata

Patriotyzm XXI wieku – narcyzm czy duma narodowa?

Zoon Politikon, 8/2017, s. 339-363
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.013.9272