Zoon Politikon,2020, 11/2020

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein
Rok wydania: 2020
Redaktorzy tematyczni: Izabela Wagner (Collegium Civitas, Poland, Université de Strasbourg, France) Emília Araújo (University of Minho, Portugal)

Nauka

Sortuj według

Przeciw „ideologiom”. „Wolność” nauki jako stawka w wojnach kulturowych

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 102-145
Data publikacji online: 24 listopada 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.005.12986

Against “Ideologies”: “Freedom” of Science at Stake in Culture Wars

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 367-410
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.013.13351

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (1990-2020)

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 324-352
Data publikacji online: 28 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.011.13283

Criticism and Silencing in Academia: The Ambivalence of Feedback

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 257-280
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.009.13223

Demands and Challenges of Internationalization in the Swedish Humanities in the Era of Academic Capitalism

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 232-256
Data publikacji online: 15 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.008.13065

Pedagogical Curricula and Educational Media: The Malignancy of Saffronised Otherisation in India

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 146-199
Data publikacji online: 4 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.006.13008

A Scientist does not have to be Human?

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 353-366
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.012.13350

Inne

Learning by Doing: The Sociological Approach within Education for a Sustainable Development

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 1-28
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.001.11800

Portrait of Poles and Lithuanians through Students’ Eyes

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 281-324
Data publikacji online: 28 grudnia 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.010.13224

Debiuty

Enemy and War in Carl Schmitt’s Political Theory

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 29-41
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.002.12529

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami: stan postulowany a rzeczywisty obraz w mediach odtworzony na przykładzie tygodników opiniotwórczych

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 42-81
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.003.12850

Fenomen social dating: strategie autoprezentacji

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 200-231
Data publikacji online: 4 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.007.13009

Esej recenzyjny

Demokracja w recesji? Diagnozy i projekty naprawcze

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 81-102
Data publikacji online: 16 listopada 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.004.12946