Fenomen social dating: strategie autoprezentacji

Hanna Karpova

Abstrakt

Phenomenon of social dating: strategies of self-presentation

In recent years, the use of online dating platforms has evolved from a marginal to a widespread social practice. The online dating arena provides an opportunity to investigate changing cultural norms concerning technology-mediated relationship formation and to shed light on such aspects of online behavior as the impression formation process and self-presentation strategies. A field experiment was focused on self-presentation strategies and tactics among online dating participants, investigating how participants' sex effects on managing their online presentation of self in order to accomplish the goal of enhancing their level of attractiveness. After conducting a pilot study, was collected 200 text-based profiles (100 women, 100 men) from the online dating service “Sympatia.pl” and examined through them with respect to strategies type.

Keywords: online dating, sex differences, personal advertisements, impression management, sexual strategies theory, mate preferences.

Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przegląd piśmiennictwa poświęconego tematyce wirtualnej autoprezentacji oraz próba określenia najczęściej stosowanych strategii i taktyk autoprezentacyjnych na portalu Sympatia.pl. Kolejne cele pracy polegają na sprawdzeniu, jak płeć użytkownika wpływa na kształtowanie jego wirtualnego wizerunku za pomocą językowych środków wyrazu.  Na potrzebę badania przeanalizowano 200 opisów (100 profili mężczyzn, 100 profili kobiet), zaprezentowane wyniki pokazują dominujące postawy autoprezentacyjne oraz aktualne tendencje w wyborze sposobu autoprezentacji pod względem płci.

Słowa kluczowe: portale randkowe, tożsamość wirtualna, strategie autoprezentacji
References

Brym, R.J., Lenton, R.L. (2001). Love Online: A Report on Digital Dating in Canada. Toronto: b.d.

Bostwick, W.B, Boyd, C.J., Hughes, T.L. (2010). Dimensions of sexual orientation and the prevalence of mood and anxiety disorders in the United States. American Journal Public Health, 100(3), 468-475.

Bostwick, W. (2012). Assessing bisexual stigma and mental health status: A brief report. Journal of Bisexuality 2012, 12(2), 214-222. https://doi.org/10.1080/15299716.2012.674860

Buss, D.M., Schmitt, D.P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective of human mating. Psychological Review, 100(2), 204-232.

Buss, D., Schmitt, D. (2001). Half Century of Mate P: The Cultural Evolution of Values. Journal of Marriage and Family, 63(2), 491-503. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00491.x

Buss, D., Schmitt, D. (2016). Sexual Strategies Theory. [w:] Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. (Eds.) Shackelford, T.K., Weekes-Shackelford, V.A. Cham: Springer. 88-102. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_1861-1

Callis, A. S. (2014). Bisexual, pansexual, queer: Non-binary identities and the sexual borderlands. Sexualities, 17(1-2), 63-80.

Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cornwall, B., Lundgren, D.C. (2001). Love on the Internet: Involvement and Misrepresentation in Romantic Relationships in Cyberspace vs. Realspace. Computers in Human Behavior, 17(2), 197-211. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00040-6

Ellison, N., Heino, R., Gibbs, J. (2006). Managing Impressions Online: Self‐Presentation Processes in the Online Dating Environment. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 415–441. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00020.x

Filipiak, M. (2015). Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci. Kultura – Historia – Globalizacja, 17, 27-41.

Gallant, S., Williams, L., Fisher, M., Cox, A. (2011). Mating strategies and self-presentation in online personal advertisement photographs. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 5(1), 106-121.

Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Godik, Y. (2011) „Cyber pokolenie” i nowe media. Mediaskop, 2.

Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grimov, O. (2013). Samoprezentatsiya lichnosti v sotsialnyh setyah, Sociologia (2), 59-66, https://cyberleninka.ru/article/n/samoprezentatsiya-lichnosti-v-sotsialnyh-setyah. [15.11.2020]

Illouz, E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu. Oficyna Naukowa: Warszawa.

Kacprzak, K., Leppert, R. (2013). Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

KinAds Broker Reklamy Kinowej (2017, 6 lutego). Sympatia.pl – Walentynki. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=sFBvcg8RKN0 [19.11.2020]

KinAds Broker Reklamy Kinowej (2018, 12 października). Sympatia.pl. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=RJPnnHhXVbM [19.11.2020]

Kisilevich, S., Last, M. (2010). Exploring gender differences in member profiles of an online dating site across 35 countries. [w:] Analysis of Social Media and Ubiquitous Data. (Eds.) Atzmueller, M., Hotho, A., Strohmaier M., Chin, A. 57-78. Berlin–Heidelberg: Springer.

Kozlova, N. i inni (2015). Specifika samoprezentacii lichnosti na raznyh sajtah znakomstv, Molodoj uchyonyj, 82(2), 455-457. https://moluch.ru/archive/82/14701/ [15.11.2020]

Krocz, K. (2020) Autoprezentacja – definicja, perspektywa dramatyczna, zjawiska psychologiczne, techniki, kreowanie wizerunku a fałszywa reklama. Wirtualna Polska. https://portal.abczdrowie.pl/autoprezentacja [15.11.2020]

Leary, M. (2005). Wywieranie wrażenia na innych, O sztuce autoprezentacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Loutovinova, O. (2009). Virtualnyj diskurs kak odno iz napravlenij v issledovanii kiberprostranstva, Vestnik, 1, 26-32. https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1090 [15.11.2020]

Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nahirny, R. (2015). Erving Goffman, kontrola widzialności i kłopoty z publicznością w mediach społecznościowych. [w:] Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności. (red.) Kopecka-Piech, K. (13-40). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Palfrey, J., Gasser, U. (2008). Born digital: understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books.

Tinder (b.d.) Taking Care of Everyone in our Community. https://www.tinderpressroom. com/taking-care-of-everyone-in-our-community [19.11.2020]

Tinder (2020). Tinder 90069. YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCXNmgy-9wkKp5DOcRSOHAZQ [19.11.2020]

Tong, S.T., Corriero, E.F, Wibowo, K.A, Makki, T.W., Slatcherm, R.B. (2019). Self-presentation and impressions of personality through text-based online dating profiles: A lens model analysis. New Media & Society, 22(5), 875-895.

Turkle, S. (2010) Interview. Frontline. https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/turkle.html?utm_campaign=videoplayer&utm_medium=fullplayer&utm_source=relatedlink%3C [15.11.2020]

Turkle, S. (2012). Połączeni lecz samotni? TED. https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together?language=pl#t-209920 [15.11.2020]

Turkle, S. (2013). Samotni razem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.