Artykuły

Ilość
Sortuj według

Emocje w kontekście podróży literackich Andrzeja Stasiuka na Wschód: smutek, strach, nostalgia

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 1-28
Data publikacji online: 23 marca 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.001.13444

Przemiany emocjonalności w procesie rewolucji konsumpcyjnej

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 29-73
Data publikacji online: 16 lipca 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.002.14060

Impossible Emotions: The Ethics of Mourning and Melancholia

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 74-93
Data publikacji online: 15 października 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.004.14427

Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 94-124
Data publikacji online: 18 października 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.003.14426

Percepcja polityczna jako źródło politologiczne: potencjał badawczy. Recenzja książki Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. podejście systemowe”

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 125-132
Data publikacji online: 9 listopada 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.005.14679

Tradycja jako element budowy tożsamości. Przypadek żołnierzy oddziałów Wojsk Specjalnych

Zoon Politikon, 2021, 12/2021, s. 133-187
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/2543408XZOP.21.006.15112

Rocznik interdyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.