Dancehall w Polsce i na Jamajce - analiza porównawcza twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem warstwy słownej

Łukasz Radzikowski

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z historią i różnicami pomiędzy muzyką oraz kulturą dancehall na Jamajce i w Polsce. Dodatkowym zadaniem jest ustalenie, jak kształtuje się tożsamość polskich twórców dancehallu. W artykule zestawiono dostępne badania wyróżniające główne motywy słowne jamajskiego dancehallu z analizą tekstów polskich utworów tego gatunku. Analiza pokazuje, że istnieją znaczące różnice pomiędzy praktykowaniem dancehallu w Polsce a na Jamajce. Szczególną odmienność widać w tekstach utworów. Tożsamość polskiego twórcy dancehallu wydaje się z kolei być niejasna i trudna do zdefiniowania.


DANCEHALL IN POLAND AND JAMAICA – A COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTISTIC CREATION WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE LYRICAL CONTENT

The main objective of this article is to familiarize the reader with the history and differences between dancehall music and culture in Jamaica and Poland. An additional task is to determine the identity of Polish dancehall artists. The article compares the available research distinguishing the main lyrical themes of the Jamaican dancehall with the analysis of Polish lyrics of this genre. The analysis shows that there are significant differences between practicing dancehall in Poland and in Jamaica. A particular difference can be seen in the lyrics of the songs. The identity of the Polish dancehall creator seems to be unclear and difficult to define.

Keywords: dancehall, culture, Jamaica, Poland, lyrical themes, identity

Słowa kluczowe: dancehall, kultura, Jamajka, Polska, motywy słowne, tożsamość
References

Barrow, S., Dalton, P. (2004). The rough guide to reggae, London: Rough Guides Ltd.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Break.pl (2012). RDX na Trzecie i pół Urodziny Dancehall Masak-Rah w Warszawie! https://www.break.pl/wydarzenie/16570-rdx_na_trzecie_i_pol_urodziny_dancehall_masak_rah_w_warszawie.

Chohan, A. (2015). Diwali Riddim: A Loop History. https://daily.redbullmusicacademy.com/2015/10/diwali-loop-history.

Cooper, C. (2004). Sound Clash: Jamaican Dancehall culture at large, New York: Palgrave Macmillan.

Czajkowska-Ziobrowska, D. (2009). Reprodukcja kapitału kulturowego w ujęciu Pierre’a Bourdieu ze szczególnym uwzględnieniem kapitału szkolnego. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” nr 1, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwar2009-t-n1/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2009-t-n1-s9-16/Przeglad_Naukowo_Metodyczny_Edukacja_dla_Bezpieczenstwa-r2009-t-n1-s9-16.pdf.

EastWest Rockers (2006a). Dotknąć Cię, z płyty Ciężkie czasy, AKW Karrot Kommando.

EastWest Rockers (2006b). Dokąd tak biegniesz, z płyty Ciężkie czasy, AKW Karrot Kommando.

EastWest Rockers (2011). Będę na pewno, (utwór ukryty w Loop), z płyty eastwest.FM, AKW Karrot Kommando.

Edmonds, E.B. (2003). Rastafari: From Outcasts to Culture Bearers, New York: Oxford University Press.

Encyklopedia.pwn.pl (2022). Kapitał kulturowy, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kapital-kulturowy;3920044.html

Hip Hop Promotor (2012). Ula Afro Fryc – wywiad (www.hhzone.pl). https://www.youtube.com/watch?v=3X3a5Q9jIO8&feature=youtu.be.

Holt, F. (2007). Genre in popular music, Chicago: The University of Chicago Press.

Hope, D.P. (2011). Dancehall: Origins, History, Future. https://www.academia.edu/7025734/Dancehall_Origins_History_Future.

Junior Stress & Tallib (2008). Wipe Out, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=19cJd-km6pM.

Junior Stress (2009), Kroki, z płyty L.S.M., AKW Karrot Kommando.

Karrot.pl (2022). Eastwest Rockers, https://karrot.pl/ewr

Levy, A. (2019). Apple Music tops 60 million subscribers, but can it catch Spotify? https://eu.usatoday.com/story/money/2019/07/01/apple-music-tops-60-million-subscribers-but-can-it-catch-spotify/39642287/.

Matysiewicz, Ł. (2012) ABC Sound Fi Dead!, https://revoldasound.blogspot.com/

McGregor, N. (2014). Jamaican music star Vybz Kartel gets life for murder. BBC.com, http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/26866948/jamaican-music-star-vybz-kartel-gets-life-for-murder.

Niaah, S.S. (2010). DanceHall: From Slave Ship to Ghetto, Ottawa: University of Ottawa Press.

O festiwalu. (2019). https://onelove.pl/o-festiwalu/.

Samson, J. (2001). Genre. https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040599.

Serwer, J. (2016b). Meet the Producers Who Brought Dancehall Back to the Charts In 2016. billboard.com, https://www.billboard.com/articles/news/dance/7616664/dancehall-charts-producers.

Stolzoff, N.C. (2000). Wake the town & tell the people: Dancehall Culture in Jamaica, Durham: Duke University Press.

TVP3 Warszawa (2019). Dancehall Queen Ula „Afro” Fryc – wywiad dla TVP3 Warszawa. https://www.youtube.com/watch?v=9up-TGYeZFAQ&feature=youtu.be.

Vavamuffin (2005a). Jah jest prezydentem, z płyty Vabang!, AKW Karrot Kommando.

Vavamuffin (2005b). Vava to, z płyty Vabang!, AKW Karrot Kommando.

Walker, Ch.A. (2008). Dance Inna Dancehall: Roiots of Jamaica's Popular Dance Expressions. [w:] Dance in a World of Change: Reflections on Globalization and Cultural Difference, (Ed. Shapiro, S.B.), Champaign, IL: Human Kinetics.

Wikipedia (2021). Music genre. https://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre#Emergence_of_new_genres_and_sub-genres.

Wong, J. (2011). Visualising music: the problems with genre classification. https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2011/04/26/visualising-music-the-problems-with-genre-classification/.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.