Percepcja polityczna jako źródło politologiczne: potencjał badawczy. Recenzja książki Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. podejście systemowe”

Patryk Czułno

Abstrakt

Recenzowana książka dostępna jest do pobrania pod adresem:

https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/modelowanie-percepcjitransformacji-
politycznej-podejscie-systemowe.pdf

DOI: 10.6084/m9.figshare.13235369

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.