Zoon Politikon,2022, 13/2022

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein
Rok wydania: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„No... nie wyszło to tak, jak oczekiwaliśmy". Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 1-33
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.001.15620

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.