Saudyjska Wizja 2030 i innowacje technologiczne zastosowane w inteligentnych miastach: casus Królestwa Arabii Saudyjskiej

Magdalena El Ghamari

Abstrakt

W ramach wizji strategicznej do 2030 roku saudyjskiego księcia Muhammada Bin Salmana, Królestwo Arabii Saudyjskiej tworzy obecnie inteligentne megamiasta, mające spełniać normy zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, w tym sztuczną inteligencję. Królestwo, dziś przede wszystkim uzależnione od ropy naftowej, dąży do dywersyfikacji i przekształcenia się w pioniera nowych technologii, czego dowodzi projekt regionu Neom. Kraj podjął wysiłki na rzecz przekształcenia Mekki, Rijadu, Dżuddy, Al-Madiny i Al-Ahsy w miasta inteligentne i nowoczesne. Ponadto posiada wizję transformacji kraju i przyjął holistyczne podejście do nowoczesnych rozwiązań IT.


Saudi Arabia’s Vision 2030 and technological innovations used in the smart cities: casus of the Kingdom of Saudi Arabia

In the strategic plan: Saudi Arabia’s Vision 2030, the Saudi Prince Muhammad Bin Salman, the Kingdom of Saudi Arabia, is currently developing commercial and technical proceedings of smart cities, which are to have specialised guidance and technological access, including artificial intelligence (IA). The kingdom, being today an economy dependent on transformation, is more and more ahead of the diversification of Saudi Arabia primarily to the first such as the field new technology, The Line or Oxagon. The kingdom has also transformed Mecca, Riyadh, Jeddah, Al-Madinah and Al-Ahsa into innovative modern cities. The country also has a clear vision and a holistic approach to IT technologies.

Keywords: Kingdom of Saudi Arabia, Saudi Arabia's Vision 2030, smart city, Neom, Artificial Intelligence, modern technologies, sustainable development

Słowa kluczowe: Saudyjska Wizja 2030, Królestwo Arabii Saudyjskiej, smart city, nowoczesne technologie, zrównoważony rozwój, Neom, sztuczna inteligencja
References

Al Jazeera (2017). Profile: Crown Prince Mohammed bin Salman, https://www.aljazeera.com/features/2017/12/14/profile-crownprince-mohammed-bin-salman/.

Al-Kibsi, G., Woetzel, J., Isherwood, T., Khan, J., Mischke J., Noura, H. (2015). Moving Saudi Arabia’s economy beyond oil. McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/featured-insights/employmentand-growth/moving-saudi-arabias-economy-beyond-oil.

American Society of Civil Engineers (2017). 2017 Infrastructure Report Cart, https://2017.infrastructurereportcard.org/.

Arata, H.J., Hale, B.L. (2018). Smart Bases, Smart Decisions. The Cyber Defense Review, 3(1), 69-78.

Brimelow, B. (2018). Saudi Arabia’s powerful crown prince reportedly got a crazy nickname after sending someone an envelope with a single bullet inside. Business Insider. https://www.businessinsider.com/mohammed-bin-salman-father-of-the-bullet-saudi-arabia-nickname-2018-4?IR=T.

El Ghamari, M. (2015). Jemen – the Proxy War, Securitologia 2(22). Even, S., Guzansky, Y. (2016). Saudi Arabia’s Vision 2030: Reducing the Dependency on Oil. INSS Insight No. 819.

https://www.inss.org.il/publication/saudi-arabias-vision-2030-reducing-the-dependency-on-oil/.

GOV.SA (2021). The Kingdom of Saudi Arabia’s Budget Statement: Government Budget, 2021, https://www.mof.gov.sa/en/financialreport/Pages/.aspx [01.08.2022].

Grand, S., Wolff, K. (2020). Assessing Saudi Vision 2013: A 2020 Review. Washington DC: Atlantic Council.

Hatalska, N. (2021). Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali? Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hersey, F. (2021). Thales to develop smart city technology for Saudi Arabia. The Paypers. https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/thales-to-develop-smart-city-technology-forsaudi-arabia--1253394.

International Monetary Fund (2015). IMF Country Report No. 15/251, Saudi Arabia: 2015 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Information Annex, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15251.pdf.

Katie, P., Browning, N. (2016). Saudi Arabia slashes ministers’ pay, cuts public sector bonuses. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy/saudi-arabia-slashes-ministers-pay-cutspublic-sector-bonuses-idUSKCN11W1VS.

Kerr, S. (2015). Set out spending cuts, IMF tells Saudis. Financial Times. https://www.ft.com/content/c9f50006-77fe-11e5-933d-efcdc3c11c89.

Khan, M.A. (2020). Smart Cities: A Data Analytics Perspective. Springer International Publishing.

Kingdom of Saudi Arabia (2017). Vision 2030. https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf.

Kingsley, P. (2015, 16 marca). A new New Cairo: Egypt plans £30bn purpose-built capital in desert. The Guardian. https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/16/new-cairo-egypt-plans-capitalcity-desert.

Mashael, M. Al Saud (2020). Sustainable Land Management for NEOM Region. Springer International Publishing.

Ministry of Finance (2022). Budget Statement – Fiscal Year 2022, https://www.mof.gov.sa/en/budget/2022/Documents/Budget2022_EN.pdf [10.09.2022].

NEOM (2022), This is NEOM, https://www.neom.com/en-us.

Pieta-Kanurska, M. (2019). Smart City a rozwój inkluzywny. Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 273, 59-70. http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.oai-journals-pan-pl-114430/c/oai-journals-pan-pl-114430_full-text_08_20Pi_C4_99ta-Kanurska_20-_20Biul._20273-274_20-_20Klasik__20Ku_C5_BAnik.pdf-1.

Quantum (2021). 2021 Global Smart City Index. https://www.quantumesco.it/en/2021-global-smart-city-index/.

Saudi Arabia (2020). National Data and SI Strategy. Realizing our best tomorrow, Strategy Narrative 2020. https://ai.sa/Brochure_NSDAI_Summit%20version_EN.pdf.

Saudi Aramco (2019). Announcement of Intention to Float on Tadawul DHAHRAN, November 03, 2019, https://www.aramco.com/en/news-media/news/2019/announcement-of-intention-to-float-on-tadawul.

The Economist (2016). Interview with Muhammad bin Salman. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman.

Twitter (2021). Neom Official, https://twitter.com/NEOM/status/1460661694137454596.

Unified National Platform (2022a). Digital Transformation. https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation.

United National Platform (2022b). Smart Government Strategy. https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/smartstrategy.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.