Co skrywa futro? Proces kreowania tożsamości wewnątrz fandomu furry. Rola fandomu i Internetu

Witold Krzemiński

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę opisania procesu kreowania tożsamości uczestniczek i uczestników fandomu furry, w ramach teorii światów społecznych Anselma Straussa. Podstawą rozważań są wyniki netnograficznych badań terenowych przeprowadzonych przez autora w 2021 r. w społeczności internetowej określającej siebie jako futrzaki (ang. furry). To osoby, które w ramach praktyk roleplayu odgrywają postać antropomorficznych zwierząt, z których rzekomymi cechami nie tylko się identyfikują, ale także poszerzają ich listę w celu negocjowania indywidulanej tożsamości. Polski fandom furry skupia nastolatków, dla których relacja wirtualna jest celem samym w sobie (świat furry), a zarazem przestrzenią i narzędziem dla poszukiwania własnej autoidentyfikacji seksualnej. Całość wieńczą pytania dotyczące dalszych możliwości badań nad tą społecznością.

 

What does the fur Hide? The Process of Identity Creation inside the Furry Fandom: The Role of Fandoms and the Internet

This paper attempts to describe the process of identity creation for participants in the furry fandom, within the framework of Anselm Strauss's theory of social worlds. The discussion is based on the results of a netnographic four-month field study conducted by the author in 2021 in an online community that describes itself as "furry". These are individuals who, as part of their roleplaying practices, play as anthropomorphic animals with whose supposed traits they not only identify but also expand their list of traits in order to negotiate individual identity. As the results of this study show the Polish furry fandom gathers teenagers for whom the virtual relationship is an end in itself (the "furry world"), and at the same time, a space and a tool for the search for one's own sexual self-identification (which was delineated using the concepts of Emic Evaluation Approach).

Keywords: fandoms, furry fandom, Internet, identification process, social worlds framework 

Słowa kluczowe: kluczowe: fandomy, fandom furry, Internet, proces identyfikacji, teoria światów społecznych
References

Angrosino, M. (2015). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ardener, E. (1992). Tożsamość i utożsamianie. [w:] Mach, Z., Paluch, A.K. (red.), Sytuacja mniejszościowa i tożsamość. Kraków: WUJ, 21-41.

Ciołkiewicz, P. (2015). Młodzież i kultura popularna Przyczynek do badań świata społecznego komiksu, Władza sądzenia nr 7, 115-133.

Foxes Wiki (b.d.). Furry Foxes, https://foxes.fandom.com/wiki/Furry_Foxes  [25.02.2022]

Förster, T. (2011). Emic Evaluation Approach – Some Remarks on its Epistemological Background, [w:] Förster, T., Heer B., Engeler, M., Kaufmann, A.A., Bauer, K., Heitz, K. (2011). The Emic Evaluation Approach: epistemologies, experience, and ethnographic practic, Basel: Institute of Social Anthropology, 3-14, http://edoc.unibas.ch/dok/A5687839

Förster, T., Heer B., Engeler, M., Kaufmann, A.A., Bauer, K., Heitz, K. (2011). The Emic Evaluation Approach: epistemologies, experience, and ethnographic practic, Basel: Institute of Social Anthropology, http://edoc.unibas.ch/dok/A5687839.

Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasiuk-Świerzbińska, M. (2004). Ciało i maska w teatrze. Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacja. Krytyka nr 3, 256-281.

Jemielniak, D. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna: nowa forma badań etnograficznych. Prakseologia nr 154, 97-116.

Jurek, K. (2013). Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1 (41), 86-99.

Kaszkowiak, Ł. (2017). Badanie subkultur w Internecie na przykładzie społecznego świata fantastyki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 2 (23), 167-178.

Konecki, K. (2015). Alselm L. Strauss – Pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. Przegląd Socjologii Jakościowej nr 1 (11), 12-39.

Kozinets, R. (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. New  York: SAGE Publications.

Kranjec, A., Lamanna, L., Guzman, E., Plante, C., Reysen, S., Gerbasi, K., Roberts, S., Fein, E. (2019). Illusory Body Perception and Experience in Furries. July, Montreal: Conference: 41st Annual Conference of the Cognitive Science Society.

Krzemiński, W. (2021). Co kryje się pod futrem? Strategie identyfikacyjne członków i członkiń fandomu Furry. Etnologika nr 3, 85-100.

Malinowski, M. (2019). Rekordowy Pyrkon, Poznan.pl, https://www.poznan.pl/mim/bm/news/samorzad,c,16/rekordowypyrkon,131986.html [30.06.22].

Marzec, W. (2011). Granice (teorii) Społecznych światów. Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 7(1), 3-21.

Patten, F. (2012). Retrospective: An Illustrated Chronology of Furry Fandom, 1966-1996, Flayrah, https://www.flayrah.com/4117/retrospective-illustrated-chronology-furry-fandom-1966%E2%80%931996 [30.06.22].

Plante, C.N., Reysen, S., Roberts, S.E., Gerbasi, K.C., (2016). Fur-Science!: A Summary of Five Years of Research from the International Anthropomorphic Research Project. Waterloo: FurScience.

Roeske, M. (2013). Wirtualne czy realne? Etnograficzne spojrzenie na internetową wspólnotę forum Miau.pl, Maska – Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy nr 17, 57-76.

Satinsky, E., Green, D.N. (2016). Negotiating identities in the furry fandom through costuming. Critical Studies in Men’s Fashion, No. 3 (2), 107-123.

Słownik Języka Polskiego PWN (2018). memiczny, https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/memiczny;6477416.html[20.10.2021]

Strauss, A. (1978). A Social World Perspective. Studies in Symbolic Interaction No. 1, 119-128.

Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WikiFur (2019). Midwest FurFest 2014, https://en.wikifur.com/wiki/Midwest_FurFest_2014[30.06.2022].

WikiFur (2005). Furry stereotype, https://en.wikifur.com/wiki/Furry_stereotype [17.07.2022].

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.