Zgłoszenie

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

(1) Zanonimizowany tekst artykułu zawierający tytuł, abstrakt, od 4 do 6 słów kluczowych (to wszystko w j. polskim i angielskim), bibliografię, przypisy dolne oraz tabele, rysunki, wykresy (jeśli dotyczy) w formacie .doc lub .docx.

Objętość tekstu: teksty powinny mieć pomiędzy 6 tys. a 10 tys. słów (3-6 tys. dla recenzji), wliczając bibliografię i przypisy.

(2) W oddzielnym pliku abstrakt wraz ze stroną tytułową zawierającą tytuł artykułu (w j. polskim i angielskim), imiona i nazwiska autorów, ich pełne (bez skrótów) afiliacje, ich numery ORCID oraz pełne informacje kontaktowe.

Abstrakt (do 700 znaków): powinien zawierać pytanie badawcze/tezę badawczą, informacje o danych (w przypadku prac empirycznych) oraz wynikach/konkluzjach. Abstrakt powinien być zwięzły i nie zawierać przypisów bibliograficznych.

Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres redakcji: zoonpolitikon@civitas.edu.pl.

* Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych obowiązujących w czasopiśmie „Zoon Politikon” (zob. Zasady etyczne)

* Zgłoszenie artykułu oznacza zobowiązanie do publikacji w „Zoon Politikon”. Wcześniej publikowane artykuły oraz artykuły recenzowane w innym czasopiśmie nie będą akceptowane (zob. Oświadczenie o autorstwie) [PDF]

* Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają obowiązkowej kontroli antyplagiatowej przed wysłaniem do recenzji.

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.