Kontakt z redakcją

 
Mariusz Finkielsztein, sekretarz redakcji: mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl
 
Stanisław Mocek, redaktor naczelny: stanislaw.mocek@civitas.edu.pl