Brak opłat

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.