Recenzenci

RECENZENCI W 2019 ROKU:

dr Emília Araújo

Universidade do Minho, Portugalia

Prof. dr hab. Krzysztof Byrski

Uniwersytet Jagielloński

r. pr. Przemysław Ciszek

 

dr Dominika Dzwonkowska

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Stanisław Falliński

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Marcin Gajek

Collegium Civitas

dr Katarzyna Iwińska

Collegium Civitas

mgr Aleksandra Jaskólska

Uniwersytet Warszawski

mgr Jacqueline Kacprzak

Collegium Civitas

dr Barbara Markowska

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Irena Pańków

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Uniwersytet w Białymstoku

mgr Anna Siwek

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Robert Sobiech

Collegium Civitas

dr Andrzej Stępnikowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Tomasz Stryjek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr hab. Bartłomiej Walczak

Uniwersytet Warszawski

 

RECENZENCI W 2018 ROKU:

dr Maja Biernacka

Uniwersytet w Białymstoku

dr Agnieszka Bukowska

Collegium Civitas

dr hab. Barbara Cieślicka

Uniwersytet w Białymstoku

dr Elżbieta Czapka

Oslo University, Norwegia

dr Grażyna Czubińska

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Londyn

dr Magdalena El Ghamari

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski

Uniwersytet SWPS

dr Sławomir Klimkiewicz

Collegium Civitas

dr Elżbieta Kolasińska

Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Collegium Civitas

dr Maciej Kozłowski

Collegium Civitas

dr Magdalena Lesińska

Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Łaciński

Collegium Civitas

dr hab. Wojciech Łukowski

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Łuźniak-Piecha

Uniwersytet SWPS

dr hab. Adam Mrozowicki

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Bartłomiej Walczak

Uniwersytet Warszawski

dr dr Roland Zarzycki

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Maria Zielińska

Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

 

RECENZENCI W 2017 ROKU:

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Wyszcza Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska

Collegium Civitas

mgr Maciej Duszyński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dr Marcin Gajek

Collegium Civitas

dr Marcin Jewdokimow

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Sławomir Klimkiewicz

Collegium Civitas

dr Michał Komar

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Collegium Civitas

dr Maciej Kozłowski

Collegium Civitas

dr hab. Sławomir Łodziński

Uniwersytet Warszawski

dr Grzegorz Makowski

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Aleksander Manterys

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr Agnieszka Nitza

Collegium Civitas

dr Julian Pańków

Collegium Civitas

dr Anna Radiukiewicz

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Uniwersytet w Białymstoku

dr Anna Siwek

Collegium Civitas

dr hab. Jan Skórzyński

Collegium Civitas

dr hab. Tomasz Stryjek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk; Collegium Civitas

dr Łukasz Tolak

Collegium Civitas

dr Jakub Wysmułek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr dr Roland Zarzycki

Collegium Civitas


Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.