Recenzenci

RECENZENCI W ROKU 2022:

dr hab. Olgierd Annusiewicz Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Długosz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Magdalena El Ghamari Collegium Civitas
dr Michael Graeney Lancaster University
dr Łukasz Kaszkowiak Uniwersytet Wrocławski
dr Iga Kazimierczyk Uniwersytet Warszawski
prof. Małgorzata Lisowska Magdziarz Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Monika Michałowska Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Kamila Miłkowska-Samul Uniwersytet Warszawski
dr Agnieszka Nitza Collegium Civitas
dr hab. Andrzej Nowak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Joanna Rużyńska Uniwersytet Warszawski
dr Naomi Smith Federation University Australia
dr Piotr Toczyski Akademia Pedagogiki Specjalnej
prof. dr hab. Łukasz Trzciński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr Marcin Zaród Uniwersytet Warszawski

 

RECENZENCI W ROKU 2021:

dr Dariusz Brzeziński  IFiS PAN
dr hab. Dariusz Brzostek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Łukasz Bukowiecki Uniwersytet Warszawski
dr Michał Cebula Uniwersytet Wrocławski
dr Bogna Dowigałło Uniwersytet Gdański
dr Sean Gaston The University of Melbourne
dr Zbigniew Głąb Uniwersytet Łódzki
dr Maria Kobielska  Uniwersytet Jagielloński
prof. Leszek Koczanowicz SWPS
dr Kornelia Kończal Ludwig-Maximilians-Universität München
dr Tomasz Leszkowicz IH PAN
dr Barbara Markowska Collegium Civitas
prof. Ewa Nowicka-Rusek Collegium Civitas
dr Szymon Nożyński Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Adam Ostolski Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wojciech Pawlik Uniwersytet Warszawski
dr hab. Elżbieta Rybicka Uniwersytet Jagielloński
prof. Jolanta Rzeźnicka-Krupa Uniwersytet Gdański
dr Adam Stern University of Wisconsin-Madison
prof. Andrzej Szpociński ISP PAN
prof. Izabela Ślężak Uniwersytet Łódzki
dr Katarzyna Uklańska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. Anna Wieczorkiewicz Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Wyrzykowska IFiS PAN
dr hab. Anna Ziębińska-Witek UMCS
dr Dorota Żuchowska-Skiba                                                                   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

 

RECENZENCI W 2020 ROKU:

prof. Emilia Araujo

Universidade do Minho, Portugalia

dr Jacek Bieliński Collegium Civitas

prof. Tomasz Gross 

Princeton University, USA

dr Włodzimierz Holsztyński 

Uniwersytet Warszawski

dr Krzysztof Iwanek 

Akademia Obrony Narodowej

mgr Aleksandra Jaskólska 

Uniwersytet Warszawski

dr Kamila Kacprzak-Wachniew 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Krzysztof Kasianiuk 

Collegium Civitas

dr Jerzy Kociatkiewicz

Institut Mines-Télécom Business School, Francja

prof. Monika Kostera 

Uniwersytet Jagielloński

dr Arkadiusz Lewandowski 

Mazowiecka Publiczna Uczelnia w Płocku

prof. Sławomir Łodziński 

Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Nitza-Makowska 

Collegium Civitas

prof. Marek Nowak 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Ewa Nowicka 

Collegium Civitas

dr Izabela Rećko Collegium Civitas

prof. Ingrid Robeyns 

Utrecht University, Holandia

dr hab. Lech Rubisz 

Uniwersytet Opolski

dr Marta Sałkowska 

Collegium Civitas

dr Monika Struck-Peregończyk 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. Krzysztof Zagórski  Akademia Leona Koźmińskiego

dr Marek Zborowski

Uniwersytet Warszawski


RECENZENCI W 2019 ROKU:

dr Emília Araújo

Universidade do Minho, Portugalia

Prof. dr hab. Krzysztof Byrski

Uniwersytet Jagielloński

r. pr. Przemysław Ciszek

 

dr Dominika Dzwonkowska

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Stanisław Falliński

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Marcin Gajek

Collegium Civitas

dr Katarzyna Iwińska

Collegium Civitas

mgr Aleksandra Jaskólska

Uniwersytet Warszawski

mgr Jacqueline Kacprzak

Collegium Civitas

dr Barbara Markowska

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Irena Pańków

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Uniwersytet w Białymstoku

mgr Anna Siwek

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Robert Sobiech

Collegium Civitas

dr Andrzej Stępnikowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Tomasz Stryjek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr hab. Bartłomiej Walczak

Uniwersytet Warszawski

 

RECENZENCI W 2018 ROKU:

dr Maja Biernacka

Uniwersytet w Białymstoku

dr Agnieszka Bukowska

Collegium Civitas

dr hab. Barbara Cieślicka

Uniwersytet w Białymstoku

dr Elżbieta Czapka

Oslo University, Norwegia

dr Grażyna Czubińska

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Londyn

dr Magdalena El Ghamari

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski

Uniwersytet SWPS

dr Sławomir Klimkiewicz

Collegium Civitas

dr Elżbieta Kolasińska

Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Collegium Civitas

dr Maciej Kozłowski

Collegium Civitas

dr Magdalena Lesińska

Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Łaciński

Collegium Civitas

dr hab. Wojciech Łukowski

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Łuźniak-Piecha

Uniwersytet SWPS

dr hab. Adam Mrozowicki

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Bartłomiej Walczak

Uniwersytet Warszawski

dr dr Roland Zarzycki

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Maria Zielińska

Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

 

RECENZENCI W 2017 ROKU:

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Wyszcza Szkoła Policji w Szczytnie

dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska

Collegium Civitas

mgr Maciej Duszyński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dr Marcin Gajek

Collegium Civitas

dr Marcin Jewdokimow

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Sławomir Klimkiewicz

Collegium Civitas

dr Michał Komar

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Collegium Civitas

dr Maciej Kozłowski

Collegium Civitas

dr hab. Sławomir Łodziński

Uniwersytet Warszawski

dr Grzegorz Makowski

Collegium Civitas

Prof. dr hab. Aleksander Manterys

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr Agnieszka Nitza

Collegium Civitas

dr Julian Pańków

Collegium Civitas

dr Anna Radiukiewicz

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Sadowski

Uniwersytet w Białymstoku

dr Anna Siwek

Collegium Civitas

dr hab. Jan Skórzyński

Collegium Civitas

dr hab. Tomasz Stryjek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk; Collegium Civitas

dr Łukasz Tolak

Collegium Civitas

dr Jakub Wysmułek

Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk

dr dr Roland Zarzycki

Collegium Civitas