Prawa autorskie, udostępnianie, archiwizacja

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Począwszy od numeru 8/2017, artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).  

Więcej szczegółów o licencji CC BY-SA 4.0 znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 
Treść licencji dostępna pod linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
 
Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów (numery 1/2010 do 7/2016) można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Copyright
 
Od numeru 8/2017 czasopismo umożliwia Autorom zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.
 
Polityka archiwizowania
 
Od numeru 8/2017 wszystkie teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych. Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon
 
Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w bibliotece cyfrowej  Biblioteki Narodowej POLONA oraz w serwisie Academica.
 
Polityka samoarchiwizowania
 
Samoarchiwizacja artykułów wydanych od numeru 8/2017:
Obecnie artykuły publikowane w czasopiśmie ukazują się na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).  Autorzy mogą dokonywać samoarchiwizacji wersji wydawniczej tekstu (ostateczna, opublikowana wersja tekstu, nazywana również jako: published version, final published version) oraz/lub postprintów (zrecenzowanej naukowo ostatecznej wersji elektronicznej publikacji zaakceptowanej przez Wydawnictwo do opublikowania).
 
Artykuły wydane przed rokiem 2017:
W celu dokonania samoarchiwizacji swojego artykułu wydanego przed rokiem 2017 należy najpierw skierować swoje zapytanie o zgodę Wydawcy na samoarchiwizację (na adres zoonpolitikon@civitas.edu.pl)