Call for Papers

Misją „Zoon Politikon” jest śledzenie i inspirowanie refleksji nad zjawiskami kluczowymi dla kształtu współczesnych społeczeństw – w ich ujęciu socjologicznym, politologicznym, filozoficznym czy kulturoznawczym. Pismo nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i życiu publicznym, zarazem jednak ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dziedzin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot we współczesnym świecie.

Czasopismo w sposób ciągły przyjmuje do druku artykuły z zakresu socjologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Publikujemy zarówno artykuły teoretyczne, jak i empiryczne. Zachęcamy także do nadsyłania krótszych polemik, komentarzy lub recenzji. Do składania tekstów zapraszamy również doktorantów i doktorantki, którzy mogą publikować w dziale Debiuty.

Teksty (w języku polskim lub angielskim) prosimy nadsyłać na adres redakcji zoonpolitikon@civitas.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące polityki redakcyjnej, procedury recenzyjnej oraz formy tekstów znajdą Państwo w Instrukcje i informacje dla Autorów oraz Procedura recenzowania.

Temat najbliższego numeru:

Digital Society (PDF) (13/2022) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 30.09.2022. Redaktorzy tematyczni: dr Izabela Rećko i dr hab. Paweł Matuszewski.

Tematy poprzednich numerów:

Emocje (PDF) (12/2021) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 27 czerwca 2021 - redaktor tematyczny: dr Maja Sawicka

Nauka (PDF) (11/2020) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 28 czerwca 2020 - redaktor tematyczny: prof. Izabela Wagner

Migracje (PDF) (9/2018) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 18 listopada 2018

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.