Call for Papers

Misją „Zoon Politikon” jest śledzenie i inspirowanie refleksji nad zjawiskami kluczowymi dla kształtu współczesnych społeczeństw – w ich ujęciu socjologicznym, politologicznym, filozoficznym czy kulturoznawczym. Pismo nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych i życiu publicznym, zarazem jednak ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dziedzin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot we współczesnym świecie.

Czasopismo w sposób ciągły przyjmuje do druku artykuły z zakresu socjologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Publikujemy zarówno artykuły teoretyczne, jak i empiryczne. Zachęcamy także do nadsyłania krótszych polemik, komentarzy lub recenzji. Do składania tekstów zapraszamy również doktorantów i doktorantki, którzy mogą publikować w dziale Debiuty.

Teksty (w języku polskim lub angielskim) prosimy nadsyłać na adres redakcji zoonpolitikon@civitas.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące polityki redakcyjnej, procedury recenzyjnej oraz formy tekstów znajdą Państwo w Instrukcje i informacje dla Autorów oraz Procedura recenzowania.

Temat najbliższego numeru:
Emocje (PDF
(12/2021) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 28 lutego 2021

Tematy poprzednich numerów:
Nauka (PDF)
(11/2020) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 28 czerwca 2020
Migracje (PDF)
(9/2018) - termin nadsyłania artykułów w j. polskim lub angielskim: 18 listopada 2018

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.