Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein

„Zoon Politikon” jest recenzowanym interdyscyplinarnym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Zoon Politikon, 2020, 11/2020

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein
Opublikowano online: 5 marca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Learning by Doing: The Sociological Approach within Education for a Sustainable Development

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 1-28
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.001.11800

Enemy and War in Carl Schmitt’s Political Theory

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 29-41
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.002.12529

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami: stan postulowany a rzeczywisty obraz w mediach odtworzony na przykładzie tygodników opiniotwórczych

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 42-81
Data publikacji online: 5 marca 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.003.12850

Demokracja w recesji? Diagnozy i projekty naprawcze

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 81-102
Data publikacji online: 16 listopada 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.004.12946

Przeciw „ideologiom”. „Wolność” nauki jako stawka w wojnach kulturowych

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 102-145
Data publikacji online: 24 listopada 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.005.12986

Pedagogical Curricula and Educational Media: The Malignancy of Saffronised Otherisation in India

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 146-199
Data publikacji online: 4 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.006.13008

Fenomen social dating: strategie autoprezentacji

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 200-231
Data publikacji online: 4 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.007.13009

Demands and Challenges of Internationalization in the Swedish Humanities in the Era of Academic Capitalism

Zoon Politikon, 2020, 11/2020, s. 232-256
Data publikacji online: 15 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543408XZOP.20.008.13065

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.