Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein

„Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Publikacja w czasopiśmie Zoon Politikon nie wiąże się z żadnymi opłatami od autorów

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

Numery archiwalne od 1/2010 do 7/2016 znajdują się na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Zoon Politikon" w latach 2018-2019 było finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.

Zoon Politikon, 2022, 13/2022

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Nowicka
Sekretarz redakcji: Mariusz Finkielsztein
Opublikowano online: marzec 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„No... nie wyszło to tak, jak oczekiwaliśmy". Typologia zdalnych lekcji z perspektywy młodzieży

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 1-33
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.001.15620

Capitalism Ate My Sleep but ASMR Brought It Back. Sleep as a Manageable Commodity in the Autonomous Sensory Meridian Response Online Community

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 34-59
Data publikacji online: 15 czerwca 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.003.15949

Cyborg i maszyna – od tego wszystko się zaczyna! O początkach techniki i cyborgizacji w pradziejach

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 60-92
Data publikacji online: 23 czerwca 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.002.15948

Co skrywa futro? Proces kreowania tożsamości wewnątrz fandomu furry. Rola fandomu i Internetu

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 93-129
Data publikacji online: 18 lipca 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.004.16150

Auto-censura (self-censorship) – an ordinary and integral part of research life(?) Work in Progress in a form of an essay

Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 130-174
Data publikacji online: 30 sierpnia 2022
DOI 10.4467/2543408XZOP.22.005.16308

Rocznik multidyscyplinarny

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w Internecie.