Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Ilość
Sortuj według
Autorzy afiliacji: