Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
11.02.2021
Opublikowano Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
 
 
Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych.
czytaj więcej »
Przedłużenie terminu realizacji projektu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
4.12.2020
Informujemy, że w dniu 03-12-2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
czytaj więcej »
Dobre praktyki w czasopismach naukowych
19.03.2020

Zachęcamy do stałego wdrażania innowacji i usprawnień w pracach redakcyjnych.

czytaj więcej »
Rejestracja czasopism w sądzie
24.12.2019

Informacje dostyczące trejestracji czasopism w sądzie

czytaj więcej »
Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych
20.12.2019
Opublikowano Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
czytaj więcej »
Simple Text Query – narzędzie wspomagające proces uzupełniania bibliografii o numery DOI
18.12.2019

Zachęcamy Autorów i Redakcje do wdrażania dobrych praktyk i usprawnień w pracach redakcyjnych.

Poniżej prezentujemy Państwu opcjonalne rozwiązanie, które wspomoże proces sporządzania bibliografii.

czytaj więcej »
Program antyplagiatowy
1.05.2019

Wydawnictwo UJ proponuje Redakcjom czasopism publikowanych w portalu ejournals.eu wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artykułów.  Za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

czytaj więcej »
Transliteracja znaków niełacińskich na łacińskie
25.03.2019

Zachęcamy do stosowania się do norm w zakresie wdrażania transliteracji tekstów niełacińskich

czytaj więcej »
Klasyfikacje w publikacjach naukowych
19.03.2019

Zachęcamy autorów oraz kolegia redakcyjne do podnoszenia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich poprzez wdrażanie klasyfikacji w swoich czasopismach.

czytaj więcej »
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
21.01.2019

Opublikowano komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

czytaj więcej »
Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok
2.01.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Wykaz czasopism punktowanych 2016”

czytaj więcej »
IJCM Nagroda za Najlepszy Artykuł 2015
7.07.2016

"Mamy zaszczyt poinformować, że w pierwszej edycji konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w IJCM
nagrodzony został artykuł autorstwa Pani dr Aleksandry Grobelnej z Akademii Morskiej w Gdyni pt.  “Role Ambiguity: a Problem
or a Challenge Facing Contemporary Hospitality Industry. The Critical Role of Employees’ Creativity”.
Serdecznie gratulujemy."
Komitet ds. Nagrody IJCM

czytaj więcej »
Ocena czasopism naukowych w roku 2015
8.01.2016

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

czytaj więcej »
Narzedzie do eksportu danych w formacie xml z Portalu Czasopism Naukowych do systemu POL-index
11.09.2015

Wydawnictwo UJ przygotowało  narzędzie, które umożliwia eksport metadanych z Portalu Czasopism Naukowych oraz import tych danych do systemu POL-index. Narzędzie zostało przygotowane według wytycznych podanych na stronie POL-index i zawiera wszystkie wymagane przez Ministerstwo dane.

Dane do bazy POL-index w postaci pliku xml mogą załączyć tylko upoważnieni przedstawiciele czasopism, którzy posiadają konto w systemie PBN https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/

W razie zainteresowania prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów do opiekunów poszczególnych czasopism tel: 12 663 23 80

czytaj więcej »
Przedłużenia terminu wprowadzania danych do polskiej bazy cytowań POL-index
23.07.2015

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pojawił się Komunikat w sprawie przedłużenia terminu wprowadzania danych do polskiej bazy cytowań POL-index.

czytaj więcej »