Serdecznie witamy na nowym Portalu Czasopism Naukowych!

14.10.2013

Serdecznie witamy na nowym Portalu Czasopism Naukowych!
To miejsce prezentacji, promocji i rozpowszechniania treści publikowanych w czasopismach naukowych. Wszystkie periodyki przyjęte na portal są wstępnie recenzowane i spełniają wysokie międzynarodowe wymogi edytorskie, a także kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każde zamieszczone tu czasopismo ma swoją własną stronę internetową i jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych.
Celem nowej inicjatywy jest zgromadzenie i przedstawienie w jednym miejscu wyników badań naukowych zawartych w części polskich czasopism naukowych oraz ich rozpowszechnienie w kraju i za granicą przez najważniejsze międzynarodowe bazy danych, a także ‒ co bardzo istotne ‒ przez współpracujących z nami zagranicznych wydawców uniwersyteckich. Najważniejszą misją portalu jest bowiem upowszechnienie polskich osiągnięć naukowych na świecie i w kraju.
Platforma przedstawia pełną ofertę czasopism wydawanych we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym afiliowanych w różnych ośrodkach naukowych w całej Polsce. Obecnie można się tutaj zapoznać się z wynikami badań naukowych publikowanych w 30 czasopismach pochodzących z różnych dziedzin nauki.
Projekt jest otwarty na współpracę z właścicielami i redaktorami czasopism wydawanych w innych ośrodkach naukowych. Serdecznie zapraszamy udziału w naszej inicjatywie!