Nowe czasopisma w bazie danych EBSCO

29.08.2014

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma z Portalu Czasopism www.ejournals.eu zostały przyjęte do bazy EBSCO:

Cahiers ERTA
http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/

International Business and Global Economy
http://www.ejournals.eu/IBage/

Gdansk Journal of East Asian Studies
http://www.ejournals.eu/GSAW/