Rejestracja czasopism w sądzie

24.12.2019

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe – wydawanie czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Aby zarejestrować czasopismo należy złożyć wniosek o rejestrację Sądzie Okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy w rejestrze dzienników i czasopism.

Informacje dotyczące rejestracji dzienników / czasopism dla czasopism wydawanych w Krakowie oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie: Informacja dotycząca rejestracji dzienników / czasopism.

 

UWAGA!

Przypominamy, że każda zmiana w Rejestrze dzienników i czasopism wymaga złożenia stosownego wniosku (Patrz: Rejestracja zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism). Dotyczy to w szczególności:

A. Zmiany osoby redaktora naczelnego

B. Zmiany wydawcy czasopisma

 

Obecny wykaz zarejestrowanych czasopism w Sądzie Okręgowym w Krakowie: Rejestr prasy - stan na 31.08.2020 r.

 

Pliki do pobrania:

      Rejestracja dzienników i czasopism - instrukcja

      Rejestracja zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism - instrukcja

      Wykaz niezbędnych załączników

      Wniosek o rejestrację czasopisma / dziennika

      Wniosek o zmianę w Rejestrze Dzienników i Czasopism

      Oświadczenie Redaktora Naczelnego