Narzedzie do eksportu danych w formacie xml z Portalu Czasopism Naukowych do systemu POL-index

11.09.2015

Wydawnictwo UJ przygotowało  narzędzie, które umożliwia eksport metadanych z Portalu Czasopism Naukowych oraz import tych danych do systemu POL-index. Narzędzie zostało przygotowane według wytycznych podanych na stronie POL-index i zawiera wszystkie wymagane przez Ministerstwo dane.

Dane do bazy POL-index w postaci pliku xml mogą załączyć tylko upoważnieni przedstawiciele czasopism, którzy posiadają konto w systemie PBN https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/

W razie zainteresowania prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów do opiekunów poszczególnych czasopism tel: 12 663 23 80

W celu eksportu danych, prosimy zainteresowane redakcje otrzymaniem plików zaimportowania w POL-indexie:

- przesłanie listy numerów czasopism dla których chca otrzymać dane w formacie xml

- zaimportowanie danych do systemu POL-index (instrukcja poniżej)

sprawdzenie poprawności danych i ewentualnie uzupełnienie brakujacych informacji

- zatwierdzenie wprowadzonych danych

Instrukcja załączania pliku z danymi do sytemu POL-index:

1.       Aby zaimportować plik z danymi bibliograficznymi należy zalogować się do systemu POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.       Następnie należy kliknąć w zakładkę „Import” znajdującą się w prawym górnym rogu strony. Po wyświetleniu się okna do zaimportowania plików należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wybrać plik, który użytkownik otrzymał wcześniej od nas. Kiedy plik się załaduje,  należy kliknąć przycisk „Importuj”.

3.       Istnieje możliwość zaimportowania pliku jako szkic. Wówczas należy zaznaczyć pole  „Zaimportuj jako szkic”, następnie kliknąć na przycisk „Importuj”. Wprowadzone artykuły zostaną zapisane jako szkice, a ich tytuły będą podświetlone na czerwono. W celu zatwierdzenia wszystkich danych czasopisma, należy edytować każdy szkic artykułu i zapisać jego ostateczną wersję. W tym kroku będzie można każdy artykuł edytować i sprawdzić poprawność zaimportowanych danych.

4.       Należy pamiętać o zatwierdzeniu wprowadzonych danych.