Klasyfikacje w publikacjach naukowych

19.03.2019

Przewodnik po klasyfikacjach

Zachęcamy autorów, jak i kolegia redakcyjne do podnoszenia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich poprzez wdrażanie klasyfikacji w swoich czasopismach.

Klasyfikacje tematyczne i przedmiotowe - obok powszechnie stosowanych już słów kluczowych, abstraktów, numerów DOI oraz numerów ORCID - są cennym źródłem informacji i metadanych. 

Klasyfikacje stają się coraz bardziej popularne i powszechne, w szczególności wśród redakcji czasopism zagranicznych.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom, z myślą o długoterminowym rozwoju czasopism, zachęcamy do zapoznania się z różnymi systemami klasyfikacji.

 

Klasyfikacja ASJC - All Science Journal Classification 

 

Klasyfikacja ASJC - All Science Journal Classification - to klasyfikacja obszarów tematycznych stosowana w SCOPUS. 
 
Klasyfikacja ASJC jest dostępna pod adresami:
 
 

 

JEL Classification Codes Guide  - Klasyfikacja JEL

Klasyfikacja JEL - Journal of Economic Literature Code Classification to klasyfikacja przedmiotowa opracowana przez Journal of Economic Literature.

Stosowana głównie w naukach ekonomicznych do klasyfikacji publikacji naukowych – w tym artykułów, materiałów konferencyjnych, książek czy recenzji.       

 

Klasyfikacja JEL dostępna jest pod adresami:

Wersja html - https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Wersja XML - https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php lub bezpośrednio: https://www.aeaweb.org/econlit/classificationTree.xml

Wersja print-friendlyhttps://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel&print

 

Klasyfikacja Mathematics Subject Classication – MSC 2010

Klasyfikacja przedmiotowa MSC stworzona przez Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH, stosowana jest głównie w dyscyplinach matematycznych. Aktualnie obowiązuje wersja MSC 2010.

Klasyfikacja dostępna jest pod adresem:

https://mathscinet.ams.org/msc/msc2010.htmloraz https://zbmath.org/classification/

Wersja do druku: https://mathscinet.ams.org/msc/pdfs/classifications2010.pdf

 

Słownik terminów medycznych MeSH

Najbardziej powszechny język haseł przedmiotowych z zakresu medycyny, stworzony przez National Library of Medicine (NLM). Baza terminów jest stale aktualizowana.

Klasyfikacja MeSH dostępna jest pod adresem: https://meshb.nlm.nih.gov/search

Wyszukiwarka terminów MeSH: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

 

Pozostałe cenne źródła pomocne m. in. w ustalaniu słów kluczowych:

Tezaurusy naukowe:

1. Tezaurus ERIC (Educational Resource Information Center) – tworzony przez Institute of Education Sciences (IES) - U.S. Department of Education - https://eric.ed.gov/

2. EuroVoc - tworzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, obejmuje 24 języki. Jest wykorzystywany przez Parlament Europejski, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, parlamenty krajowe i regionalne w Europie, niektóre departamenty rządowe i inne organizacje europejskie - https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/
th-top-concept-scheme/-/resource/eurovoc/100141?target=Browse
 

3. Tezaurus Unesco  zawiera terminu z zakresu dziedziny edukacji, kultury, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i humanistycznych, komunikacji i informacji. Baza terminów jest stale aktualizowana - http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/

4. The Chemical Thesaurus - baza reakcji chemicznych i związków chemicznych - https://www.chemthes.com/

5. Tezaurus NASA - baza terminów stosowanych w NASA z zakresu in zynierii kosmicznej, in zynierii, fizyki, nauk o kosmosie, nauk o Ziemii, nauk biologicznych -  https://www.sti.nasa.gov/nasa-thesaurus/#.XJiq_ShKiUk

6. Tezaurus dziedzictwa kulturowego - powstał dzięki pracy Pracowni Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. To hierarchiczny słownik pojęć związanych z dziedzictwem kulturowym -  http://156.17.58.20:8080/tezaurus/

7. TESE -  Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji, zawiera pojęcia z zakresu edukacji i polityki oświatowej - https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41db61c0-0e24-4d85-ae4f-47d9b8f75b77/language-pl