Transliteracja znaków niełacińskich na łacińskie

25.03.2019

Zachęcamy do stosowania się do norm w zakresie wdrażania transliteracji tekstów niełacińskich

Wdrożenie transliteracji pozwoli na dostosowanie się do powszechnie stosowanych już zasad zapisu metadanych. Proces ten wspiera poprawną migrację metadanych między innymi w międzynarodowych naukowych bazach danych.

 

Zachęcamy redakcje do wdrażania zasad wynikających z obowiązujących międzynarodowych norm, w szczególności:

PN-ISO 9:2000 - Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie - Języki słowiańskie i niesłowiański - Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie;

PN-ISO 259:2009P - Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie i PN-ISO 259-2:2009P - Informacja i dokumentacja - Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie - Część 2: Transliteracja uproszczona

PN-ISO 843:1999P - Informacja i dokumentacja - Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie

PN-N-01212:1974P - Transliteracja pisma jidysz

 

Tablice transliteracyjne zostały opracowane m.in. przez Bibliotekę Kongresu (Library of Congress; LC) i Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association; ALA). Dostępne są pod adresem: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

 

Więcej o normach:

https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/normy,-formaty,-standardy/normalizacja/polskie-normy

https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/transliteracja

 

Tablice transliteracyjne (wybrane):

Znaki alfabetu cyrylickiego - https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf

Znaki alfabetu ukraińskiego- https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/ukrainia.pdf

Znaki pisma hebrajskiego i jidysz - https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/hebrew.pdf