Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych

20.12.2019

Pragniemy poinformować, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

·         30 listopada - baza Scopus,

·         15 listopada - bazy WoS,

·         15 listopada - baza ERIH+

UWAGA: Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów (Zgodnie z RozporządzenieM Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - § 8.2 i § 12. 1. 2)

 

Komunikaty i pełne wykazy dostępne są pod adresami:

Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu - wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych